Dansk Biografisk Leksikon

E.P. Stokkebye

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

E.P. Stokkebye, Erik Peter Stokkebye,  15.12.1845-16.11.1929, korngrosserer. Født i Odense, død i Kbh., urne på Ass. kgd. Efter at have gennemgået Grüners handelsakademi var S. 1864–66 i lære hos Mohr & Kjær i Kbh. og uddannede sig derefter ved et fireårigt ophold i udlandet i London, Hamburg (hos H. Pontoppidan & Co.) og Antwerpen. 1870 etablerede han sig sammen med P. D. Hvalsøe under firmaet S. & Hvalsøe der hurtigt oparbejdede en forretning i korn af efter danske forhold meget betydelige dimensioner. Firmaet var både eksportør af dansk byg til Europa og andre verdensdele og importør af hvede og senere majs fra Nord- og Sydamerika. 1894 måtte det imidlertid som følge af fejlslagne dispositioner opgive sit bo til konkursbehandling. Efter fallitten stiftedes ved medvirken af dets tidligere forbindelser A/S Kjøbenhavns Korn- og Foderstofforretning med S. og Hvalsøe som direktører, og i nogle år gjordes også her betydelige forretninger, men så indtrådte atter en økonomisk katastrofe, og med senere forsøg på gennem et nyt firma at skabe sig forretning havde S. ikke held. Han måtte derefter indskrænke sig til at drive nogen assurancevirksomhed. Selv om det således ikke lykkedes S. at skabe en stor og blivende forretning, kan man ikke frakende ham mange værdifulde købmandsegenskaber som på forskellig måde satte sig spor i vor storhandels udvikling. Særlig bør det nævnes at han ved sine store importer hjalp frihavnen over dens første vanskelige år, og samtidig var han virksom i arbejdet for dens udstyr med lossegrejer, silopakhus m.v. S. var 1875–1904 medlem af bedømmelses- og voldgiftsudvalget for korn- og foderstoffer på Kbh.s børs, 1881–94 af bestyrelsen for A/S De danske Spritfabrikker og 1891–94 af bestyrelsen for Dampskibsselskabet Thingvalla. Gennem en del år skrev han fortrinlige beretninger om korn til den af Grosserersocietetets komité årlig udsendte handelsberetning.

Familie

Forældre: købmand Joseph Jensen S. (1817–88) og Johanne Elise Madsen (1820–76). Gift 9.10.1874 i Kbh. (Cit.) med Louise Sophie Bertha Busse, født 27.12.1851 i Kbh. (Petri), død 8.12.1939 sst., d. af overmaskinmester ved Det sjællandske jernbaneselskab Otto Friedrich August B. (1822–83) og Louise Albertine Rost (1833–1901).

Udnævnelser

R. 1888.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Antwerpen
fransk Anvers , Belgiens næststørste by ved flo ...Artikel i Den Store Danske
Hamburg
(da. Hamborg ), storby i Nordtyskland ved El ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
JVest
18/07/2011
  • Læst 406 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki