Dansk Biografisk Leksikon

Georg Petersen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Georg Petersen, Georg Diedrich Asmus Petersen,  2.10.1820-20.12.1900, grosserer. Født i Kbh. (Petri), død sst., begravet på Frbg. Efter at have fået en god handelsuddannelse såvel i faderens firma Fried. E. Petersen som hos et stort handelshus i Hamburg optoges P. 1846 i det fædrene firma og blev 1864 eneindehaver af dette. Forretningen, der omfattede handel med korn og islandske produkter, nød megen anseelse, og allerede 1860 indvalgtes P. i Privatbankens bankråd. Med C. F. Tietgen arbejdede han udmærket sammen, og efter etatsråd C. A. Brobergs død 1886 valgtes han til formand i bankrådet hvilken stilling han beklædte til sin død. Ved sin forretningsindsigt og interesse for virksomheden var han banken en god mand. Som købmand var P. anerkendt for sin dygtighed og retsindighed, og hans stoute skikkelse var velkendt inden for den kbh.ske børsverden. Lige til sin pludselige død uden forudgående sygdom bevarede han sin arbejdslyst og arbejdsevne og sit lyse sind. Han var i en årrække kommitteret i Private Assurandører ligesom han var formand i Nordisk Brandforsikring. 1863-81 var han medlem af Grosserersocietetets komité. – Etatsråd 1885.

Familie

Forældre: grosserer Friedrich Erasmi P. (1783-1864, gift 1. gang 1812 med Sophia Christophera Elisabeth Christiani, 1793-1813) og Wilhelmine Caroline Langreuter (1787-1848). Gift 27.5.1847 i Kbh. (Frue) med Caroline Weidemann, født 5.4.1826 i Kbh. (Frue), død 31.10.1898 sst., d. af kgl. bogholder Marcus Christian W. (1796– 1833) og Johanne Caroline Lütken (1802-26).

Udnævnelser

R. 1892. DM. 1897.

Ikonografi

Litografi af I. W. Tegner, 1885. Mal. af P. S. Krøyer, 1894 (Hirschsprung) og afbildet på sammes mal. Fra Kbh.s Børs, 1895 (Børsen), hertil forarbejder 1894. Mal. af A. Jerndorff, 1900 (Privatbanken), gentagelse 1902. Tegn. af samme, 1901. Foto.

Bibliografi

Axel Petersen: Familien Petersen fra Aventoft, 1907 19f. Berl. tid. 20.12.1900. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Hamburg
(da. Hamborg ), storby i Nordtyskland ved El ...Artikel i Den Store Danske
kommitteret
(af lat. committere 'betro et hverv'), i staten en ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
JVest
18/07/2011
  • Læst 552 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki