Dansk Biografisk Leksikon

S. Seidelin

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

S. Seidelin, Sabinus Theodor William Halvor Seidelin,  29.4.1819-29.10.1904, grosserer. Født i Skanderborg, død på Lönstorp i Skåne, begravet i Kbh. (Garn.). S. kom 1834 i lære hos købmand Vitus Ingerslev (1801–77). Efter læretidens udløb fortsatte han et par år som handelsbetjent i forretningen, indtil han fra sommeren 1840 videreuddannede sig i Hamborg hos firmaet Heuss & Menke, og noget senere blev han rejsende for dette firma i Danmark. 10.10.1843 etablerede han sig selvstændigt med en manufakturhandel i Holbæk. Hans forretning udviklede sig til en anselig virksomhed omfattende både butiks- og engros-handel. 1856 solgte han forretningen i Holbæk for at komme til større forhold i Kbh. hvor han købte den Moses & Søn G. Melchior tilhørende ejendom Amagertorv 11 og etablerede sig udelukkende som engroshandlende. Som en af de første inden for den danske tekstilbranche frigjorde han sig fra den stærke afhængighed af det hamburgske penge- og varemarked og importerede allerede fra begyndelsen af 1850erne hovedparten af sine varer direkte fra England. 1867 var hans forretning så omfattende at han så sin fordel ved at starte eget indkøbshus i England hvorfor han etablerede firmaet S.S. i Manchester. Hans forretning blev efterhånden en af hovedstadens betydeligste, navnlig inden for hvidevarer, kjoletøjer, klædevarer og tæpper. Personlig var S. en overordentlig flittig og energisk mand, og da han 1884 trak sig tilbage fra sin købmandsvirksomhed efterlod han en stor og anset forretning til sin søn David (1848–1901), der dog hurtigt udtrådte af firmaets ledelse, sin mangeårige prokurist P. C. Thamsen (1825–92) og svigersønnen Emil Lautrup Hjort, født 5.9.1843, død 16.9.1924, der var uddannet til handelen i Slagelse. Han drev senere selvstændig virksomhed i Hamburg indtil han gik ind i svigerfaderens virksomhed. Fra 1901, da forretningen flyttedes til en nyopført ejendom, Skindergade 7, til 1919 var han eneindehaver. Firmaet omdannedes derefter til A/S S. Seidelin der ophørte sin virksomhed 1971. H. var 1888–1915 medlem af bestyrelsen for Foreningen af kbh.ske manufakturgrossister og 1891–1900 af Sø- og handelsretten. R. 1914. DM. 1918. Fra 1884 helligede S., der i adskillige år havde været interesseret i landbrug, sig udelukkende dette erhverv idet han havde købt Eskildsgård på Bornholm, Nyrupgård i Nordsjælland og senere den store gård Lönstorp i Skåne. Skønt han allerede 1856 var flyttet fra Holbæk bevarede han sin interesse for byen og skænkede bl.a. et større beløb til kirkens ombygning. Holbæk byråd viste ham da også sin påskønnelse ved 1873 at udnævne ham til æresborger. S. var i øvrigt en ivrig forkæmper for metersystemets indførelse. - Etatsråd 1889.

Familie

Forældre: apoteker David S. (1784–1858) og Cecilie Ulrikke Sidelmann (1788–1866). Gift 27.6.1845 i Holbæk med Christiane Nicoline Nehammer, født 27.6.1826 i Holbæk, død 4.6.1893 i Kbh., d. af farver Carl (Carolus) Borromæus N. (1776–1854) og Sophie Frederikke Klein (1785–1834). -Bror til P. Sejdelin.

Udnævnelser

R. 1872.

Ikonografi

Mal. af Carl Bloch, 1881 (Kbh.s bymus.). Litografi af I. W. Tegner, 1889, efter foto. Mal. af P. S. Krøyer, 1894 (Hirschsprung), forarbejde til sammes mal. Fra Kbh.s børs, 1895 (Børsen, Kbh.). Foto.

Bibliografi

F. E. Seidelin: Stamtvl. over familien Seidelin, 1877. Mogens Seidelin: Den Seidelinske slægtsbog IV, 1978 1427–37 1480–83. Børsen 30.10.1904. Stephan Sinding: En billedhuggers liv, Kria. 1921 15 18 40. [Jesper Ewald:] S. Seidelin 1843–1943, 1943. Erik Korr Johansen i Erhvervshist. årbog, 1973 104–14.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Moses
en af de vigtigste skikkelser i Det Gamle Tes ...Artikel i Den Store Danske
æresborger
person, som er blevet hædret af et land eller en by ...Artikel i Den Store Danske
Hamborg
tysk by, se Hamburg . ...Artikel i Den Store Danske
hvidevarer
delvis forældet betegnelse for tekstilvarer som ...Artikel i Den Store Danske
Hamburg
(da. Hamborg ), storby i Nordtyskland ved El ...Artikel i Den Store Danske
Skåne
det sydligste landskab i Sverige. Med sammenlægn ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
EKJo
18/07/2011
  • Læst 821 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki