Dansk Biografisk Leksikon

Lorens Meulengracht

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Lorens Meulengracht, Lorens von Meulengracht,  ca. 1596-10.5.1630, storkøbmand. Død i Kbh., begravet Nic. k. M. stod i 1620erne som ganske ung blandt de fremtrædende købmænd i Kbh. hvilket havde sin baggrund i at han var stedsøn af storkøbmanden Johan de Willem. Sammen med stedfaderen og flere andre købmænd af nederlandsk oprindelse, Jan (Johan) Böcker van Delden der vistnok var M.s svoger, Jürgen Böcker van Delden og Karel Thijsen, overtog han i nov. 1623 det silkemanufaktur Christian IV havde anlagt i Silkegade 1620. Kompagniskabet overtog manufakturet for en periode af 12 år; men til trods for at en forordning af 1625 gav silkekompagniets produkter eneret i Danmark havde man vanskeligheder med afsætningen, og 1626 måtte kompagniet likvidere. Under kejserkrigen (1625-29) fik M. flere store leverancer af proviant og ammunition til de kongelige tropper, og til gengæld fik han flere eksporttilladelser for korn o.a. fødevarer til tyske østersøbyer. M.s niveau inden for handelen viser sig her også ved at han var blandt de første her i landet bosiddende købmænd der lod egne skibsladninger assurere. Hans organisatoriske evner blev der ligeledes trukket på da han 1628 sammen med Jan Böcker van Delden af kongen fik overdraget kronens mølle Bredemølle ved Lyngby til krudtmølle og kort efter fik bevilling til overalt i landet at måtte opkøbe salpeter på de betingelser at det skulle føres til Kbh. og at det producerede krudt alene måtte sælges til kongen. Året efter udvidedes denne aktivitet idet de to kompagnoner for fem år fik forpagtningen af kronens krudtmølle i Kristianstads len. Hele M.s omfattende virksomhed blev dog allerede året efter brat afbrudt ved hans tidlige død. - I hvert fald i 1627 boede M. i Købmagergade på hjørnet mod Silkegade hvor han ejede flere bygninger.

Familie

Forældre: N.N. og N.N. (død senest juli 1626, gift 2. gang med Johan (Jan) de Willem, død 1631). Gift Karen Pedersdatter, født ca. 1610, død 26.2.1654 i Kbh., (gift 2. gang med købmand Rasmus Jensen Hellekande, ca. 1604-48).

Bibliografi

Kbh.s diplomatarium, udg. O. Nielsen II-III, 1874-77; V-VI, 1882-84. Kancelliets brevbøger 1627-34, 1929-36. Afregninger med statsleverandorer fra det 17. årh., 1980 = Rigsark. I. afd. Specialreg. 125. - O. Nielsen: Kbh.s hist. og beskr. IV, 1885. L. Bobé: Die deutsche St. Petri Gemeinde zu Kopenhagen, 1925. Johan Jørgensen: Det kbh.ske patriciat og staten, 1957. Sune Dalgård: Da.-no. hvalfangst 1615-60, 1962.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Willem
se Vilhelm . ...Artikel i Den Store Danske
ammunition
i våben en fællesbetegnelse for projektil, la ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
Degn
18/07/2011
  • Læst 628 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki