Dansk Biografisk Leksikon

Mikkel Vibe

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Mikkel Vibe,  1565-30.3.1624, købmand, borgmester. Født på Lægård ved Holstebro, død i Kbh., begravet sst. (Nic. k.). V. der var bondesøn fra Holstebroegnen blev efter faderens tidlige død opdraget hos en farbror der var præst i Thyregod. Denne sendte ham i regne- og skriveskole i Viborg. Han kom derefter tre år i tjeneste hos livlægen dr. Peder Sørensen og anbefaledes af ham til en bror der var tolder i Norge. I dennes tjeneste fik han indsigt i handelsforhold, og det lykkedes derefter den begavede unge mand at komme i lære hos Kbh.s største købmand, Markus Hess. 1580erne var vel ikke strålende handelsår for denne, men V. kom dog i hans tjeneste på handelsrejser både til Spanien og England og fik fagligt kendskab til Islandshandelen hvori Markus Hess var stærkt interesseret. Efter Hess' død 1590 fuldendte V. sin handelsuddannelse på nye rejser til vigtige europæiske handelsbyer for derefter 1593 at slå sig ned som selvstændig købmand i Kbh. Allerede 1596 var han leverandør til hoffet. Hans handel strakte snart sine grene fra det nordlige Ishav til Spanien. Tyngdepunktet i den synes at have ligget nordpå. Fra 1596 drev han handel på Nordlandene i Norge, og på et tidspunkt da den danske kornhandel på Norge kun var svagt udviklet optrådte han som korneksportør hertil. Han var således 1602 leverandør af 4000 tdr. sædekorn til Trondhjem stift. Også hvalfangsten i det nordlige ishav – hvorom ellers hollænderne og englænderne lå i skarp konkurrence – deltog han i (fra 1616). I dette foretagende havde han selve statholderen i Kbh. Breide Rantzau til medreder, og dette forklarer sikkert at deres skib tillige udstyredes med kaperrettigheder til at opbringe fribyttere. Tyngdepunktet i V.s handel var dog Islandsfarten. 1598 fik han første gang tilladelse til at besejle en islandsk havn, og fra dette tidspunkt fortsatte han med skiftende privilegier uafbrudt denne handel. Da det islandske kompagni reorganiseredes 1619 blev han dets største participant med et indskud på 12 000 dl., omtrent en femtedel af de samlede indskud. Når det overhovedet lykkedes at få Islandshandelen overført fra de hamburgske købmænd har V. således en ikke ringe del af æren herfor. V.s stigende anseelse markeredes af de tillidshverv der efterhånden betroedes ham. Allerede 1602 blev han rådmand og fra 1609 tillige borgmester. 1618, da der skulle skaffes kapital til det nyoprettede Ostindiske kompagni fik han i fællesskab med dr. Jonas Charisius til opgave at skaffe bidrag fra den velhavende kbh.ske borgerstand. Han tegnede sig selv for et større beløb. Da saltkompagnierhe 1621 oprettedes blev han udnævnt til tilsynsførende derved. 1619 fik han sammen med toldjeren i Kbh. tilladelse til at oprette en kro med tilhørende skydebaner uden for Vesterport. En del af sin kapital anbragte han i jordegods. Han ejede adskillige gårde og grunde i Kbh. og omegn, uden for Østerport således syv haver og en ladegård (vistnok St. Vibenshus), og han deltog i bebyggelsen af Christianshavn, Christian IVs nyanlagte bydel på Amager. Han fik bl.a. 1619 tilladelse til sammen med andre at bygge en pramkanal ved Strandgade. Gennem forretnings- og familieforhold var han nært knyttet til andre af samtidens fremtrædende købmænd som broderen Christian Vibe (død 1605), Simon Surbeck d. Yngre og Thomas Lorck. Mange af Kbh.s fremtrædende købmænd var på denne tid indvandrede tyskere og hollændere, V. var af ren dansk herkomst. Derfor er der særlig grund til at mindes ham. Uden udenlandsk kapital i ryggen svang han sig op til deres jævnbyrdige i handels-foretagender, og i anseelse synes ingen at have nået ham. Der vistes ham da også stor ære ved hans død. Han fulgtes til graven af et stort antal rigsråder, adelsmænd og medborgere.

Familie

Forældre: Christen Mikkelsen (død 1572) og Margrethe Christensdatter (død 1577). Gift 1. gang 1595 med Mette Lauridsdatter, død 23.3.1599. Gift 1. gang 15.6.1600 med Anne Surbeck, død 10.3.1632, d. af borgmester Simon S. (død 1583) og Karine. -Far til Peder V.

Bibliografi

Thomas Cortssøn Wegner: Ligprædiken over M. V., 1625. O. Nielsen: Kbh.s hist. og beskr. III, 1881 200-04. Rich. Willerslev i Hist. t. 10.r.VI, 1942-44 622 624. Alb. Fabritius i Hist. medd. om Kbh. 4.r.II, 1949-52 327-31 334-38. Helge Gamrath sst. Årbog, 1968 31-33 51f 64f 69-72 o.fl.st. Sune Dalgård: Dansk-norsk hvalfangst, 1962.

Læs også om Mikkel Vibe i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Mikkel Vibe
Mikkel Vibe
1565-30.3.1624, købmand og borgmester i Københav ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Vesterport
port i Københavns middelalderlige byvold. Den lå ...Artikel i Den Store Danske
Breide Rantzau
1556-1618, dansk rigsråd. Som næstældste søn af ...Artikel i Den Store Danske
participant
(af fr. participant , af participer , af lat.), de ...Artikel i Den Store Danske
Peder Sørensen
Petrus Severinus , 1540/1542-28.7.1602, dansk ...Artikel i Den Store Danske
Østerport
(1472 Østre port ), port i Københavns middelald ...Artikel i Den Store Danske
Jonas Charisius
1571-30.11.1619, dansk statsembedsmand. Som ikke ...Artikel i Den Store Danske
Thyregod
stationsby på Herning-Give-banen (opr. 1914), nu ...Artikel i Den Store Danske
leverandør
(til levere ), person el. firma, som leverer varer ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
AsFri
18/07/2011
  • Læst 704 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki