Dansk Biografisk Leksikon

Oluf Blach

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Oluf Blach,  12.1.1694-10.7.1767, købmand. Født i Århus (Domk.), død i Kbh. (Holmens), begravet sst. B. tilhørte en af de århusianske storhandelsslægter; han fik antagelig sin handelsuddannelse hos Abr. Klocker hos hvem han i nogle år var fuldmægtig. Ved sit giftermål med Klockers steddatter blev han optaget i de københavnske storhandelskredse, og 3.11.1727 tog han selv borgerskab. 1729–40 havde han, Jacob Severin og Rasmus Sternberg monopol på Finmarkshandelen. 1763 blev han direktør i Det almindelige handelskompagni hvorved han atter fik indflydelse på handelen på Finmarken ligesom på den islandske og grønlandske handel. 1764 fik han sæde i bankdirektionen. Firmaet, der videreførtes af hans søn Christian Schaarup B., var en tid i kompagni med N. Ryberg, senere med konferensråd Erichsen.

Familie

Forældre: købmand Mogens Jensen B. (ca. 1653–98) og Else Olufsdatter (ca. 1663–1725, gift 2. gang 1700 med købmand i Århus Jens Andersen Møller, 1668–1741). Gift 17.11.1723 i Kbh. (Helligg.) med Birgitte Mangor, født ca. 1699. død 17.1.1778 i Kbh. (Holmens), d. af rådmand, stadskonduktør Elovius M. (ca. 1662–1714) og Johanne Herforth (1681–1756, gift 2. gang 1719 med kommerceråd Abraham Klocker, 1673–1730).

Udnævnelser

Kancelliråd 1746. Justitsråd 1749. Etatsråd 1755.

Bibliografi

G. L. Baden: Kong Frederik Vs årbog, 1832 39. Samlinger til det norske folks sprog og hist. III, 1835 294.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
fuldmægtig
efter 1919 stillingsbetegnelse for visse offentligt ...Artikel i Den Store Danske
Jacob Severin
1691-1753, dansk købmand og godsejer. Severin fi ...Artikel i Den Store Danske
konferensråd
dansk titel, hvis indehaver rangerede i 2. rangklass ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
AlFab
17/07/2011
  • Læst 563 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki