Dansk Biografisk Leksikon

Steffen Rode

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Steffen Rode,  31.12.1587-.1638, købmand. Født i Lübeck. R. begyndte som handelstjener hos en af Flensborgs betydeligste købmænd Anders Olufsen, men havde allerede inden 1620 nedsat sig som selvstændig købmand i Kbh. Her kom han hurtigt til at indtage en anset stilling som en af byens største købmænd. Efter tidens skik handlede han med alle slags varer. Hans største handel lå dog som importør af klæde- og silkevarer og som eksportør af stude. Han var i en årrække Danmarks største studehandler. Hans. eksport var i enkelte år oppe på ikke mindre end 2000 øksne. Dette skyldtes ikke mindst, at han gennem en årrække aftog hele studeopdrættet fra de kongelige ladegårde; men også hos adelen aftog han mange øksne. Til gengæld var han leverandør af klæde- og silkevarer til disse. Han var en af hoffets hovedleverandører og var fra 1628 kgl. faktor. Indtil 1626 havde han sin bopæl i Færgestræde, men købte dette år af kongen den gård i Højbrostræde som havde været Ellen Marsvins og som var en af Kbh.s anseligste. Efter hans død 1638 fortsatte hans enke forretningerne med støtte i svigersønnen Martin Pletius og handels-tjenerne. Først efter hendes død 1650 opløstes firmaet. Der gik dog mange år inden arvingerne kunne få alle udestående fordringer ind, navnlig hos staten der var langt den største debitor. Først 1662 blev de sidste fordringer, der androg ca. 70 000 rdl., dækkede ved udlægning af ret omfattende jordegods i Viborg og Ålborg stifter. Her fortsatte slægten som godsejere. Af døtrene var en i andet ægteskab gift med professor Thomas Bartholin, en anden, ligeledes i andet ægteskab med Hans Rostgaard til Krogerup.

Familie

gift Marie Olufsen født 1596, død 1650, d. af købmand i Flensborg Anders O.

Bibliografi

Albert Olsen i Hist. t. 9.r.I, 1918–20 255–81 (R.s regnskabsbøger). Kancelliets brevbøger 1624–45, 1925–68. -Johan Jørgensen: Det kbh.ske patriciat og staten, 1957.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
leverandør
(til levere ), person el. firma, som leverer varer ...Artikel i Den Store Danske
Thomas Bartholin
20.10.1616-4.12.1680, dansk læge og anatom, s ...Artikel i Den Store Danske
Krogerup
hovedgård ved Humlebæk. Gården kendes fra 1500-t ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
AsFri
18/07/2011
  • Læst 561 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki