Dansk Biografisk Leksikon

Wilhelm Edinger

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Wilhelm Edinger,  19.10.1659-4.7.1733, købmand, reder. Født i Kbh, død sst. (Petri). E. tilhørte en formuende vinhandlerslægt der siden begyndelsen af 1600-årene havde været i Kbh. og stod i forbindelse med familierne Lehn og Motzfeldt; Peter Motzfeldt blev hans formynder ved faderens tidlige død. Ved sit ægteskab med den rige Wigand Michelbeckers datter kom E. ind i fremtrædende handelskredse, 1690 tog han borgerskab og allerede n.å. nævnes han blandt byens fornemste skibsredere. Et vidnesbyrd om hans tidlige anseelse er at han 1691 var med til at udarbejde børsordinansen, og 1700 var han – der allerede da var direktør i Asiatisk Kompagni – medlem af kommissionen på rådstuen for slottet i anledning af et forslag om "Commerciens oc Negotiens Opkomst" hvor hans votum bærer præg af den snævre københavnske interesse der også var ledemotivet i det forslag han 1723 indgav sammen med to andre købmænd om at give Kbh. privilegium på oplag af de fire species; skønt tanken straks afvistes af kommercekollegiet, blev den dog gennemført ved plakat af 1.6.1726, men monopolet måtte 1730 atter hæves. – E. drev en omfattende handel navnlig på vestfranske og spanske havne, dels med egne skibe, dels i kompagniskab med andre. Foruden varehandelen drev han en udstrakt penge- og kommissionshandel, ordnede vekselforretninger og udbetalinger for rentekammeret og havde store leverancer af vin og kramvarer til hoffet. Han erhvervede hurtigt en stor formue, allerede 1699 var han den tredjestørste skatteyder i vester kvarter, og 1707 overtog han den af svigerfaderen opførte anselige gård ved Frederiksholms kanal som han 1716 måtte overlade zar Peter den Store under hans ophold i Kbh. 1725 solgte E. gården til Frederik IV der ombyggede den til bolig for kronprins Frederik (Prinsens palæ). Han tog derefter bolig i en af ham opført ejendom i Stormgade (nu det Rabenske palæ). Han fik med hustruen 21 børn.

Familie

Forældre: vinhandler Johan Vilhelm E. (død 1667) og Elisabeth Kriech (død 1704, gift 2. gang 1669 med vinhandler Johan Funck). Gift 15.12.1686 med Else Margrethe Michelbecker, født 21.2.1668 i Kbh., død 13.9.1720 sst., d. af kgl. kældermester Gysbert Wigand M. (1636-92) og Anna Ludewigs (1647-1724).

Bibliografi

Albert Fabritius i Pers. hist. t. 9.r.III, 1930 46-70; Ove Juel-Christensen sst. B.r.IV, 1956 162-64 (om slægten E.). Danske mag. 7.r.V, 1949-53 278 294f; sst. 8.r.I, 1957-61 65.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Asiatisk Kompagni
kongelig privilegeret dansk handelsselskab og ...Artikel i Den Store Danske
kommissionshandel
handel i eget navn for en andens regning; jf. kommi ...Artikel i Den Store Danske
privilegium
særrettighed, som (af regeringen) er meddelt en ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
AlFab
17/07/2011
  • Læst 603 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki