Dansk Biografisk Leksikon

Torkil Mathiassen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Torkil Mathiassen, Torkil Frederik Loof Mathiassen,  10.10.1913-5.9.1980, mejeridirektør. Født i Hobro, begravet i Brabrand. Efter præliminæreksamen og landbrugsskoleophold blev M. agronom 1938 og s.å. knyttedes han til De danske mejeriforeningers fællesorganisation i Århus. 1946 blev han her kontorchef, 1954 underdirektør, og ved L. P. Frederiksens død 1958 udnævntes han og P. Kock-Henriksen (f. 10.7.1904) til direktører således at M. kom til at beklæde den centrale post som fællesorganisationens sekretær. I denne stilling fik han afgørende betydning for gennemførelsen af dansk mejeribrugs strukturrationalisering, og sammen med formændene Chr. Speggers (1959-72) og Ejv. Madsen (1972-80) har M. stræbt mod en effektivisering af erhvervet samtidig med at dettes gennem fællesorganisationen traditionelle udstrakte selvforvaltning i forhold til myndighederne, efter 1972 også EF-organerne, såvidt muligt opretholdtes og udbyggedes. Den reorganisation af fællesorganisationen der gennemførtes 1972 og som placerede mejerikontoret i et direkte og styrket forhold til de enkelte medlemmer skyldtes væsentligst M.s indsats i samarbejde med Chr. Speggers. M. var en afgørende skikkelse bag indførelsen af mejeribrugets hjemmemarkedsordning 1961, og han var senere en af hovedmændene bag reorganiseringen af Landbrugets afsætningsråd. M. er ligeledes nært knyttet til forslaget om at samle dansk mejeribrug i et landsdækkende selskab, en tanke der fremførtes i 1963, og han bidrog på afgørende vis i realisationen af forslaget der 1970 resulterede i oprettelsen af Mejeriselskabet Danmark hvis udstrækning på daværende tidspunkt dog var begrænset til en række jyske mejerier og -selskaber. 1973 udnævntes M. ved Kock-Henriksens afgang til administrerende direktør i De danske mejeriers fællesorganisation. Han har i en periode hvor mejeribruget har kæmpet med store økonomiske og strukturelle problemer haft en stærk position som han har benyttet til i samarbejde med de medlemsvalgte ledere at opbryde erhvervets klassiske struktur og udstikke retningslinierne for de kommende års udvikling. 1980 trak M., der i kraft af sin placering som mejeribrugets øverste administrator har beklædt en række poster i under- og sideordnede organer og virksomheder, sig tilbage.

Familie

Forældre: læge Vilhelm M. (1876-1952) og Karen Henriette Marie Tretow-Loof (1887-1967). Gift 17.8.1940 i Hobro med Tove Holst Beldring, født 22.5.1916 i Helsingborg, d. af Edle B., f. Nørrild (1891-1966).

Udnævnelser

R. 1961. R1. 1972.

Bibliografi

Dansk mejeribrug, red. H. M. Jensen I, 1962 554-56. Andelsbl., 1973 789. Mælkeritid. s.å. 1108f. Jacob A. Buksti: Et enigt landbrug, 1974 113 250.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
reorganisation
(lat. re- + fr. organisation ), det at reorganise ...Artikel i Den Store Danske
præliminæreksamen
almindelig forberedelseseksamen , afsluttende ...Artikel i Den Store Danske
Mejeriselskabet Danmark
se MD Foods . ...Artikel i Den Store Danske
Hobro
by i Himmerland ved bunden af Mariager Fjord; 11 ...Artikel i Den Store Danske
kontorchef
stillingsbetegnelse for en offentligt ansat el ...Artikel i Den Store Danske
Brabrand
tidligere landsby, nu   forstadsbebyggelse i Aar ...Artikel i Den Store Danske
effektivisering
(se effektivisere ), det at effektivisere. ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
CBjø
18/07/2011
  • Læst 303 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki