Dansk Biografisk Leksikon

William Salomonsen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

William Salomonsen,  16.12.1842-5.2.1900, tekstilfabrikant. Født i Kbh. (Mos.), død i Sorronto, begravet sst. S. blev student 1860, privat dimitteret, og uddannedes derefter ved handelen bl.a. flere år i Paris og London. Han indtrådte i faderens forretning og løste efter hans død grossererborgerskab 1865. 1872 købte han sammen med Carl Albeck (1830–1905) firmaet J. C. Modeweg & Søn (Brede Klædefabrik) af hvilket han 1879 blev eneejer. Han var nu en af tidens største industridrivende, og da han 1887 optog to af sine gamle medarbejdere som kompagnoner i sin forretning fik han tillige tid til at tage sig af offentlige anliggender. 1888 var S. sammen med Holger Petersen og Harald Bing hovedstifter af foreningen Det nationale arbejde hvis vigtigste formål var "foreløbig uforandret opretholdelse af den gældende toldlov", og han tog som beskyttelsesmand meget levende del i disse års skarpe tolddebat. Han virkede på en talerstol, var altid godt inde i sit emne og skildres (af Jul. Schovelin) som "en flot og flydende taler" der "forstod at give sine ord et vist vederhæftigt præg". 1888 var S. tillige medstifter af Foreningen af københavnske (siden 1919 danske) manufakturgrossister i hvis bestyrelse han virkede til sin død, og han var 1892–1900 medlem af sø- og handelsretten. Da firmaet J. C. Modeweg & Søn 1895 omdannedes til et aktieselskab blev S. formand for dette og beklædte denne post til sin død. Privat var han en kyndig og kræsen kender af kunst og kunstindustri, og hedesagen viste han stor interesse, bl.a. ved anlæg af en plantage i Vorbasse sogn.

Familie

Forældre: silke- og klædekræmmer Benny S. (1808–64) og Julie Cohen (1820–85). Gift 28.4.1867 i Kbh. (Mos.) med Amanda Mathilde Salomonsen, født 2.5.1847 i Kbh. (Mos.), død 26.8.1918 sst., d. af kommerceråd, hofurtekræmmer, senere generalkonsul Moritz S. (1804–71) og Frederikke Abrahamson (1823–96).

Ikonografi

Buste af L. Brandstrup, 1892. Foto.

Bibliografi

Josef Fischer: Slægten Salomonsen (Nyborg), 1927. Børsen 7.2. og 8.2.1900. Foren, af da. manufaktur-grossister 1888–1928, 1928 5–8. Jul. Schovelin: Tidens hjul og Tietgen, 1929 458–64. [Kay Larsen:] J. C. Modeweg &søn 1810–1935, 1935.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Vorbasse
by 11 km syd for Billund; 1269 indb. (2014). Bye ...Artikel i Den Store Danske
aktieselskab
A/S , erhvervsdrivende juridisk person , hvis ...Artikel i Den Store Danske
kunstindustri
betegnelse, der tidligere ofte benyttedes synony ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
PKJen
18/07/2011
  • Læst 509 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki