Dansk Biografisk Leksikon

Thomas Crone

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Thomas Crone, Frederik Thomas Georg Lønborg Crone,  7.3.1912-29.7.1971, tobaksfabrikant. Født i Charlottenlund (døbt i Bov), død i Kbh., begravet i Himmelev. Efter skolegang i Kbh. kom C. på Niels Brocks handelsskole og blev som 18-årig ansat på Chr. Augustinus Fabrikker. 1931-34 var han på tobaksfabrikker i Tyskland, England og USA. Han blev vistnok hurtigt Ludvig Augustinus' højre hånd og blev efter dennes død leder af Augustinus Fabrikker. Virksomhedens maskinelle udstyr var efter krigen nedslidt og efterspørgslen efter dens produkter faldende. C. opbyggede en teknisk velfungerende virksomhed og udviklede nye cigarettyper der blev de mest solgte danske mærker og fik betydning ikke blot for hans virksomhed, men også for landet fordi de næsten fortrængte importen af udenlandske cigaretter og blev eksportmærker der gav basis for licens-fabrikation i udlandet. I slutningen af 1950erne blev C. stærkt optaget af tanker om et snævert samarbejde mellem nogle af tobaksbranchens virksomheder, og 1957 skabtes gennem dannelsen af Nordisk Tobakskompagni et vist samarbejde mellem Augustinus og C. W. Obel, Ålborg. Hans tanker gik dog mod dannelsen af et stort selskab dækkende alle områder inden for tobak. Han blev primus motor i forhandlinger der resulterede i Skandinavisk Tobakskompagni som omfattede de tre gamle familievirksomheder Chr. Augustinus, C. W. Obel og Færchs Cigar og Tobaksfabrikker i Holstebro. C. blev det store selskabs første administrerende direktør og gennemførte den strukturrationalisering som var en betingelse for dets livskraft. Hans dristighed i beslutninger om nye produkter og ny teknik, forbundet med stor forsigtighed i vurderingen af kapitalkrav og likviditet bragte hurtigt store resultater, og da han 1969 trak sig tilbage på grund af sygdom var hans forventning om at et stærkt dansk tobaksforetagende ville kunne imødegå og overvinde udenlandsk konkurrence forlængst blevet bekræftet. Hans arbejdsliv var koncentreret om den virksomhed han havde skabt. Han indtrådte dog 1954 i Privatbankens repræsentantskab, blev 1958 valgt til bestyrelsesmedlem og var fra 1963 til sin død bestyrelsens næstformand. Fra 1965 til sin død var han medlem af bestyrelsen for Dampskibsselskabet af 1912A/S, for Egmont H. Petersens fond og for Dansk Kautionsforsikrings Akts. C. var af natur lidet udadvendt, og hans beskedenhed stod i modsætning til hans evners og personligheds format. Hans arbejdsfæller beundrede hans klare tanke og koncise udtryksform, hans sikre blik for problemers kerne og hans af en rig fantasi støttede evne til hurtigt at finde konstruktive langsigtede løsninger. Hans lette, muntre form kunne give et indtryk af sorgløshed, men dækkede over varm omsorg for de interesser og mennesker, han havde ansvar for.

Familie

Forældre: cand.jur., senere forsikringsdirektør Frederik Lønborg C. (1888-1974) og Betty Margrethe Bredsdorff (1886-1948). Gift 2.7.1939 på Gunderslevholm med Vibeke Scheel Richter, født 8.3.1917 i Kbh. (døbt i Nykøbing S.), d. af sagfører, cand.jur. Johannes R. (1884-1961, gift 2. gang 1926 med Asta Marie Jensen Vedde, født 1905) og Ebba Scheel (1892-1978). – Bror til Christian født ) C. (født 1926).

Ikonografi

Buste af Knud Nellemose, 1971. Foto.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
handelsskole
erhvervsskole, som giver undervisning i merkanti ...Artikel i Den Store Danske
Akts.
officiel forkortelse for et aktieselskab . Også ...Artikel i Den Store Danske
likviditet
økonomisk udtryk for en genstands omsættelighed på e ...Artikel i Den Store Danske
Charlottenlund
bykvarter i Gentofte Kommune nord for Københav ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
BSue
17/07/2011
  • Læst 712 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki