Dansk Biografisk Leksikon

Jens Kamp

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Jens Kamp, Jens Nielsen Kamp,  11.2.1845-22.5.1900, folkemindesamler. Født i Kamp, Stadil sg, død i Kbh., begravet sst. (Vestre). K. gik i hovedskolen i Stadil; sin egentlige uddannelse fik han på Staby højskole under forstander, senere provst Albrecht Sørensen; her lærte han sprog, især oldnordisk, og læste Svend Grundtvigs bøger. 1865–67 gik K. på Blågårds seminarium efter først en vinter at have været omgangslærer i Torsted ved Stadil; han læste alt andet end just til eksamen, men kneb sig dog 1867 til en anden karakter. Han blev nu lærer ved forskellige højskoler: 1868–71 Røgen højskole på Frijsenborg gods, 1872–74 Høng højskole, 1874–76 Grundtvigs højskole på Marielyst ved Kbh. Derefter gik han i folkeskolens tjeneste, først 1876–80 som lærer på Bogø ved Falster, dernæst som tredjelærer i Ny Sundby (Sundbyvester) på Amager, fra hvilken stilling han på grund af svigtende helbred tog sin afsked 1891. Han boede derefter i Kbh. til sin død. – K. havde allerede i seminarietiden levende interesse for almuens sprog, folkedigtning, overtro, bygningsskik, husihdretning og levemåde. Da han desuden besad et betydeligt talent som indsamler af folkemindestof og også ved sin lærervirksomhed (ved højskolerne og på Bogø) og på rejser (et par af dem, 1877 og 1881, med statsunderstøttede) var i god kontakt med almuen kunne han, opmuntret af Svend Grundtvig, på tryk fremlægge så gode og fyldige stofsamlinger som Danske Folkeminder, 1877 og Danske Folkeævenlyr I–II. 1879–91, altsammen hvilende på egne indsamlinger. Han har desuden skrevet Sagn fra Jyllands Vestkyst (i Saml. til jydsk Hist. og Top., 1875) og Provinsejendommeligheder (i Højskolebladet, 1881) samt talrige afhandlinger, fortællinger og skitser i børneblade, almanakker og aviser (Nationaltidende, Tidens Strøm, Morgenbladet, Dansk Husflidstidende m.m.). Den stærkt bundne stilling som lærer i Sundbyvester satte desværre temmelig hurtigt bom for K.s videre udvikling som folkemindesamler. Han nåede således aldrig at få en bog om dansk bondeliv skrevet færdig, heller ikke en jysk ordbog som han havde planlagt. K.s efterladte, endnu utrykte folkloristiske samlinger opbevares nu i Dansk folkemindesamling. Ordsamlingerne er indgået i H. F. Feilbergs jyske ordbog. – Et af K. efterladt manuskript er udgivet af Inger M. Boberg Dansk Folketro samlet aj J. K., 1943.

Familie

Forældre: gårdejer Niels Olesen (K.) (1794–1855) og Karen Christensdatter (1805–80). Gift 28.11.1884 i Kbh. (Vartov) med Martha Juliane Neergaard, født 7.6.1855 i Kbh. (Holmens), død 12.1.1943 på Hvedholm plejehjem, Horne, d. af snedkermester Peter N. (1810–59) og Cathrine Marie Fieron (1814–88).

Bibliografi

Axel Olrik i Dania VII, 1900 233–35. Anders J. Eriksholm i Højskolebl., 1901 661–70. Inger M. Boberg i Dansk folketro, samlet af J. K., 1943 = Danm.s folkeminder LI 5–28. Peder Jensen i Hardsyssels årbog, 1945 93–109. H. C. Hansen sst. 110–16. – Papirer i Kgl. bibl.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Svend Grundtvig
1824-1883, dansk folkemindeforsker og filolog ...Artikel i Den Store Danske
folkedigtning
se eventyr og folkevise . ...Artikel i Den Store Danske
oldnordisk
traditionel betegnelse for vikingetidens og midd ...Artikel i Den Store Danske
Marielyst
stort sommerhusområde med hoteller, restauran ...Artikel i Den Store Danske
Morgenbladet
norsk avis udgivet i Oslo siden 1819. Opr ...Artikel i Den Store Danske
Sundby
bydel på Amager, en del af Københavns Kommune ...Artikel i Den Store Danske
Højskolebladet
almenkulturelt tidsskrift med basis i de frie skoler ...Artikel i Den Store Danske
Frijsenborg
hovedgård (sædegård) og gods ved Hammel, 23 k ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HGN
18/07/2011
  • Læst 577 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki