Dansk Biografisk Leksikon

P. Storgaard Pedersen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

P. Storgaard Pedersen, Peder Storgaard Pedersen,  12.4.1861-9.9.1931, historiker. Født på Hedegårds Mark ved Ringkøbing, død i Hee, begravet sst. S.P. voksede op i hjemmet på Opstrup i Stadil og var 1878 og 1879 på Staby seminarium, mens han om vinteren var lærer på sin egn. 1881 kom han til Kbh. og tog 1883 seminaristeksamen der, hvorefter han var hjælpelærer i Madum og 1885–92 lærer ved Holstebro borgerskole. Han tog her undervisning i latin, engelsk og fransk og var så med orlov i Kbh. 1887–89 hvor han 1888 tog tillægseksamen i tysk og engelsk mens han tjente til sit underhold ved at undervise i kommuneskoler og ved Grundtvigs højskole. 1889 vendte han tilbage til Holstebro, men fik 1892 skolelærerembedet i Hee, fra hvilket han tog sin afsked 1926. – S.P.s interesse for lokalhistorie blev tidligt vakt, og da han i Kbh. kom i forbindelse med Vestjyllands historiograf, rådstuearkivar Oluf Nielsen, kom han snart til selv at arbejde med hjemstavnshistorie og udgav 1893 Lidt Slægtshistorie. Derefter fulgte en flittig skribentvirksomhed: Bidrag til Hing Herreds Historie og Topografi, 1896, Ulfborg Herred, 1900, Ole Christian Kirk, 1902, Docent N. J. Fjord, 1904, Ulfborg-Hind Herreders Landboforening, 1906, Hardsyssel, 1916, Træk af Ringkjøbingegnens Skole- og Kirkehistorie, 1919 og Om Oldtidsminderne i Hardsyssel, 1921. En Ringkøbing Bys Historie fik han ikke fuldendt. – 1906 tog S.P. sammen med pastor P. Severinsen i Tim initiativ til oprettelse af Historisk samfund for Ringkøbing amt hvis årbøger han redigerede indtil 1930, og i disse har han offentliggjort over 30 arbejder, ligesom han ved samfundets sammenkomster holdt en række foredrag. Hans arbejder er præget af omfattende kildestudier og stor lokalhistorisk viden samt en nøgtern fremstilling, men som årbogsredaktør var den beskedne, fredsommelige og stilfærdige mand undertiden mindre kritisk over for andres arbejder end man kunne have ønsket. – Foruden med litterært virke arbejdede S.P. for plantningssagen, ungdoms- og sangforeninger og fik 1897 oprettet en sognebogsamling.

Familie

Forældre: gårdejer Peder Christian Andersen (1833–95) og Sidsel Pedersdatter (Storgaard) (1828–90). Gift 28.8.1891 i Stadil med Nicoline Christiane Dybkjær, født 5.11.1867 i Stadil, død 17.6.1956 i Hee, d. af gårdejer Knud Christensen D. (1836–1900) og Mariane Sandahl (1840–1926).

Udnævnelser

DM. 1908. F.M.2. 1929.

Bibliografi

J. Aldal i Hardsyssels årbog XXV, 1931 11–19. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
historiograf
(af lat. historiographus , gr. historiografos , af ...Artikel i Den Store Danske
Kirkehistorie
Investiturstriden var en strid mellem paver og kejser ...Artikel i Den Store Danske
historiker
(af lat. historicus ), person, der studerer histori ...Artikel i Den Store Danske
lokalhistorie
historisk disciplin med udgangspunkt i lokalområ ...Artikel i Den Store Danske
borgerskole
ældre betegnelse for en kommunal folkeskole i købstæ ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
CKli
18/07/2011
  • Læst 631 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki