Dansk Biografisk Leksikon

S.M. Gjellerup

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

S.M. Gjellerup, Sophus Michael Gjellerup,  22.8.1838-24.11..1910, historiker, bibliotekar. Født i Roholte, død i Kbh., begravet sst. (Vestre). G. blev student 1857 fra Herlufsholm og cand. theol. 1864. Han søgte ikke præstekald, men gav sig af med undervisning og studier. Senere fik han ansættelse ved Det kgl. bibliotek hvor han 1872-79 deltog i arbejdet med redaktionen af Bibliotheca Danica. 1879 blev han knyttet til universitetsbiblioteket, først som assistent, siden fra 1893 som underbibliotekar og fra 1907 som bibliotekar. Han var en kyndig biblioteksmand der med sjælden velvilje tog sig af de besøgendes tarv. Størst betydning har G. dog haft som forsker. Hans særfelt blev kirke- og skolehistorie på overgangen mellem 1500- og 1600-tallet, og stærkt støttet og opmuntret af H. F. Rørdam samlede han efterhånden sine studier om en af de mest typiske skikkelser herhjemme i denne tidsalder, biskop Jens Dinesen Jersin over hvem han udgav en biografi 1868-70. Det er et smukt og nænsomt arbejde hvori påvirkningen fra Rørdam er umiskendelig, men hvis særlige styrke er den fine psykologiske forståelse samt påvisningen af samspillet mellem europæisk og dansk åndsliv. Navnlig har G. fortjenesten af først af alle at have gjort rede for indflydelsen i Danmark fra ramismen og de efterlutherske, mystiskfarvede retninger. Trods fortsatte grundige studier lykkedes det ikke G. senere at fuldføre større arbejder idet han bl.a. hæmmedes af en alt for stærk selvkritik og tidligt følte sig gammel. Som vidnesbyrd om hans solide kundskaber og åndfulde opfattelse må dog nævnes flere afhandlinger i Historisk tidsskrift, således Om Samfundsforholdene, især Opdragelsen, hos den gamle danske Adel, om de soranske stiftelser og om kejserlig feltmarskal Henrik Holck samt en stor mængde fortræffelige biografier i Brickas Dansk biografisk Lexikon. 1874-75 udgav G. sammen med C. F. Bricka første bind af den fortjenstfulde samling uddrag af ældre ligprædikener Den danske Adel i det 16. og 17. Aarhundrede, 1877 var han medstifter af Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie, og 1887-1910 virkede han som notar ved det teologiske fakultet. Som menneske var G. en beskeden og vindende personlighed der ved sin uegennyttige hjælpsomhed og humane dannelse fik ikke ringe betydning for dem der lærte ham nærmere at kende. Særlig gjaldt dette de mange unge han kom i forbindelse med i Studenterforeningen til hvis trofaste støtter han hørte i over 50 år.

Familie

Forældre: sognepræst, sidst i Landet og Ryde, Carl Adolph G. (1808-60, gift 2. gang 1854 med Anna Johanne Elisabeth Fibiger, 1826-1905) og Sara Elisabeth Behrendt (1810-52). Ugift.-Halvbror til Karl G.

Udnævnelser

R. 1898.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

J. A. Fridericia i Hist. t. 8.r.III, 1910-12 197f. Knud Bokkenheuser: Studenter vi kaldes –, 1920 6-10. C. Dumreicher: Mellem bøger og biblioteker, 1959 65-68. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Bibliotheca Danica
katalog over stort set alle kendte bøger, småtryk og ...Artikel i Den Store Danske
skolehistorie
videnskabsgren, der undersøger skole, uddannelse ...Artikel i Den Store Danske
historiker
(af lat. historicus ), person, der studerer histori ...Artikel i Den Store Danske
Studenterforeningen
stiftet i 1820 for studerende ved Københavns U ...Artikel i Den Store Danske
bibliotekar
fagligt uddannet biblioteksmedarbejder, i Danmar ...Artikel i Den Store Danske
Henrik Holck
1599-1633, dansk rigsgreve og kejserlig feltm ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
BjKorn
18/07/2011
  • Læst 408 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki