Dansk Biografisk Leksikon

Sven Frederik Valdemar Henningsen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Sven Frederik Valdemar Henningsen,  2.2.1910-24.1.1982, historiker. Født i Stubbekøbing, død på Hvidovre hosp., urne på Stubbekøbing kgd. Efter bestået realeksamen kom H. i boghandlerlære og aflagde 1927 handelsmedhjælpereksamen. 1930 blev han student fra Statens og hovedstadskommunernes kursus og påbegyndte s.å. historiestudiet ved Kbh.s univ. Han blev mag.art. 1937. H. var allerede fra studietiden knyttet til Institut for historie og samfundsøkonomi, desuden var han fra 1940 ansat som undervisningsassistent i historie foruden at være medarbejder ved Ekstra Bladet. 1943 tog han ophold i Sverige hvor han 1944 forsvarede sin disputats Studier over den økonomiske Liberalisme i Danmark. Landhaandværket. 1945 genoptog han som lektor sin undervisning i historie. Han var endvidere sekretær ved Institut for historie og samfundsøkonomi og samtidig redaktør af dets tidsskrift Økonomi og Politik. H. var 1948–49 gæsteprofessor i USA og 1947–53 sekretær ved rigsdagens parlamentariske kommission. 1953 blev H. udnævnt til professor i moderne historie og samfundskundskab ved Kbh.s univ. H.s gerning som historiker og universitetsansat har været koncentreret om en faglig og organisatorisk fornyelse med henblik på inddragelsen af statskundskaben og den nyeste tids historie i et anerkendt universitetsstudium. Inspirationen kom dels fra studieophold i udlandet, men lige så meget fra tanker som P. Munch og Albert Olsen havde været talsmænd for. Inden for statskundskaben havde den internationale politik hans største interesse. Den afspejler sig i værkerne Det XX. århundrede, 1965–72 og Atompolitik 1939–45, 1971. Endvidere udøvede H. i flere år en udadvendt virksomhed som kommentator i dagblade og radio og har skrevet flere lærebøger og tidsskriftartikler om international politik. H. deltog aktivt i arbejdet for indførelsen af samfundsfag i gymnasiet og stod bag dets oprettelse på universitetsplan. I 1960erne indtog H. en central position i fællesnordiske overvejelser om udbygningen af disciplinen international politik ligesom han var med til at stifte Dansk selskab for statskundskab og Dansk udenrigspolitisk institut hvis formand han var i mange år. H. var medlem af en lang række danske og internationale organisationer om internationale spørgsmål.

På Kbh.s univ. var han med til at opbygge institutterne for samtidshistorie og samfundsfag. Han var dekan for det filosofiske fakultet 1964–65. Som prorektor 1967–69 deltog H. sammen med rektor Mogens Fog i forarbejderne til hele omlægningen af universiteternes styrelsesform.

Familie

Forældre: blikkenslagermester Andreas H. (1866–1935) og Christine Jørgensen (1876–1961). Gift 1. gang med Inger Arendse Møller, d. af højesteretssagfører Ejvind M. (1891–1954) og Esther Heilmann (1891–1978). Ægteskabet opløst. Gift 2. gang 2.4.1947 med Loyce Porter, født 16.10.1910 i Hollis, Oklahoma, USA, d. af sherif Pleas M. P. og Ethel Elliott (død 1939). Ægteskabet opløst. Gift 3. gang 22.12.1964 i Nykøbing S. (b.v.) med Eugénie Magid Ginsberg, født 6.5.1907 i Skt. Petersborg, d. af grosserer Kaiman Isak G. (1868–1944) og Rosalie Kitaj (1880–1966).

Udnævnelser

R. 1960. R1. 1969. K. 1979.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Årbog for Kbh.s univ. 1945–46 173; sst. 1953–58 122f.

Læs også om Sven Frederik Valdemar Henningsen i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Sven Frederik Valdemar Henningsen
Sven Henningsen
2.2.1910-24.1.1982, dansk historiker. Sven Henni ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
kommentator
(lat. commentator ), person, som kommenterer en spo ...Artikel i Den Store Danske
Albert Olsen
1890-1949, dansk historiker; far til Erling Ols ...Artikel i Den Store Danske
P. Munch
Peter Rochegune Munch , 25.7.1870-12.1.1948, ...Artikel i Den Store Danske
Stubbekøbing
by på nordøst-Falster; 2253 indb. (2014). Stu ...Artikel i Den Store Danske
historiker
(af lat. historicus ), person, der studerer histori ...Artikel i Den Store Danske
samfundsøkonomi
videnskaben om anvendelsen af et samfunds knappe res ...Artikel i Den Store Danske
samtidshistorie
(ty. Zeitgeschichte , eng. contemporary history ), ...Artikel i Den Store Danske
Ekstra Bladet
dansk avis, udgivet i København af A/S Dagblad ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
okp
18/07/2011
  • Læst 587 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki