Dansk Biografisk Leksikon

Tage E. Christiansen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Tage E. Christiansen, Tage Ejler Christiansen,  6.11.1918-17.1.1984, historiker, middelalderarkæolog. Født i Kbh. (Chr.), død i Kbh., begravet i Sorø. C. blev klassisk-sproglig student fra Metropolitanskolen 1937, udviklede sig til en stiv latiner og bevarede en stærk påvirkning af sin græsklærer Hartvig Frisch. Han valgte historie som fag og tog magisterkonferens heri ved Kbh.s universitet 1947, men havde allerede i studietiden tilknytning til Nationalmuseets middelalderafdeling hvor han efter konferensen ansattes som museumsinspektør. Fra 1947 til sin død underviste han ved Kbh.s univ. i disciplinen middelalderarkæologi, først som undervisningsassistent, fra 1961 som lektor. Hans vel forberedte ekskursioner i indland og udland, for historiestuderende sammen med Aksel E. Christensen, for kirkehistorikere sammen med Hal Koch, grundlagde en ny opmærksomhed i disse fag over for historiske monumenters betydning. Som historiker var C. særlig Erik Arups elev, og som arkæolog var han uddannet af Poul Nørlund. Mellem disse to lærere var der et rigt inspirationsfelt. Begge var trofaste og begavede elever af den store Kr. Erslev, men indbyrdes var de meget forskellige og altid, med al respekt for de akademiske høflighedsformer, i latent konflikt og konkurrence. En skarp kritisk indstilling som kendetegnede C, men som hos ham kombineredes med en højt udviklet pietetsfølelse over for kilderne og med en stor indlevelsestrang over for de historiske situationer bærer hans læreres tydelige præg, men vidner tillige om de store sjældne evner hvormed studenten selv mødte til arbejdet. C. blev en fornem kender af den nordiske middelalderkultur i dens europæiske sammenhæng. Efter anden verdenskrig kunne han rejse meget og var således 1959 næsten et helt år i Rom. Om Arups og Nørlunds minde hægede han altid.

C. fik tidligt store arkæologiske opgaver i Sorø (kirken og klosterområdet) og på Færøerne med udgravningen af bispesædet i Kirkjubøur. I vikingeborgenes problem var han engageret siden han som gymnasiast deltog i Nørlunds udgravning af Trelleborg ved Slagelse. Senest 1979 fremlagde han en nyvunden absolut datering af Trelleborg til 980/981 der afslutter en årelang debat. Da var hans stilling på museet løst fra middelalderafdelingen og henlagt under rigsantikvaren med særlige opgaver inden for museets dendrokronologiske undersøgelser. En anden museumsopgave var et stort middelalderligt keramikfund (Farum Lillevang). – C.s produktion er, hans enorme flid taget i betragtning, ikke stor, men den er tungtvejende, anlægger originale problemstillinger af europæisk perspektiv og kendetegnes ikke blot af forfatterens lærdom, men også af hans æstetiske sans og hans kunstneriske indstilling. Foretrukne emner er Valdemarstiden (Hvideslægten, klosterhistorien, kirkebyggeriet), senmiddelalderens store danske fyrster (dronning Margrete og Valdemar Atterdag), dansk middelalderlig historiografi (Yngre sjællandske Krønike), Roskilde stift i middelalderen (særlig sognedannelsen på Sjælland). En række arbejder om dansk middelalderlig kunst (gyldne altre, røgelseskar, Dagmarkorset) vidner om hans arbejde på Nationalmuseet og hans kærlighed til dets middelaldersamling.

Familie

Forældre: maskinmester Carl Thorvald C. (1887-1952) og Martha Jensen (1887-1976). Gift 31.7.1961 i Sorø (b.v.) med kunsthistoriker Gertrud Købke Sutton, f. Knudsen, født 8.7.1921 i Viborg (gift 1. gang 1951 med kunsthistoriker Denys Miller Sutton; ægteskabet opløst 1960), d. af landsarkivar Hans K. (1882-1946) og Ebba Købke (1886-1968).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Nationalmuseet
Danmarks kulturhistoriske centralmuseum med h ...Artikel i Den Store Danske
magisterkonferens
mellemting mellem en universitetsgrad og en embedsek ...Artikel i Den Store Danske
Nørlund
hovedgård ved Rold Skov 16 km nord for Hobro ...Artikel i Den Store Danske
museumsinspektør
videnskabelig medarbejder på et museum, oftest unive ...Artikel i Den Store Danske
Hartvig Frisch
Hartvig Marcus Frisch , 1893-1950, dansk politi ...Artikel i Den Store Danske
Kirkjubøur
Kirkebø , før 2005 selvstændig kommune på de ...Artikel i Den Store Danske
middelalderen
konventionel betegnelse for Europas historie ...Artikel i Den Store Danske
historiker
(af lat. historicus ), person, der studerer histori ...Artikel i Den Store Danske
Metropolitanskolen
grundlagt i 1209 af biskop Peder Sunesøn som dom ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
KHoer
17/07/2011
  • Læst 727 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki