Dansk Biografisk Leksikon

Ulrich Petersen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Ulrich Petersen,  1656-6.4.1735, historisk samler. Født i Slesvig, død sst., begravet sst. P. voksede op under lykkelige ydre kår, så at han, efter indtil sit 18. år at have besøgt sin fødebys lærde skole, kunne tilbringe den følgende snes år på bestandige udenlandsrejser. Under disse studerede han i begyndelsen jura, men mere og mere viede han sig i årenes løb til fri åndelig syssel der i 1670erne og 80erne førte ham på studier gennem Tyskland, Frankrig, Italien, Holland og England, hvortil han i 1690erne knyttede en lang rejse gennem Danmark, Sverige, Østersøprovinserne og Preussen. Hans stærke videbegærlighed og interesse for human dannelse kan næppe være uden forbindelse med det åndelige liv som samtidig blomstrede ved Gottorphoffet, men mærkeligt nok havde han ikke som Adam Olearius o.a. trang til at frugtbargøre sine forskninger gennem et videnskabeligt forfatterskab, og fra hans lange rejser findes ingen optegnelser om studier eller andet. Da han 1695 var kommet til ro i sin fødeby, hvor han som velstående ungkarl tilbragte de sidste 40 år af sit liv uden at beklæde noget offentligt embede, satte han imidlertid som sit livs mål at blive sin fødebys og landsdels historieskriver, og med dette for øje foretog han vidtomspændende indsamlinger af alt muligt historisk materiale. Herigennem står han som en af 1700-tallets store samlere, hvorimod han som historieskriver er en ukritisk kompilator, men til gengæld upartisk og korrekt i sine oplysninger og afskrifter. Selv nåede han aldrig at få nogle af sine arbejder udgivet, men foruden de tre færdige håndskrifter, om hhv. Slesvig bys, bispedømmes og fyrstendømmes historie, efterlod han ved sin død en mængde afskrifter af historisk kildestof, i alt femten bind. Disse befinder sig nu i Rigsarkivet og Det kgl. bibliotek i Kbh., da de af hans brordatter og arving solgtes til kong Frederik V mens håndskrifterne for en del opbevares i rådhusarkivet i Slesvig. Af disse samlinger har 1800-tallets forskning høstet megen nytte, hvad enten det gjaldt studiet af Dannevirkevolden eller af det danske sprogs tidligere udstrækning i Sønderjylland, hvorom P. – skønt gottorpsk undersåt – loyalt giver troværdige oplysninger.

Familie

Faderen var købmand og senator. Ugift.

Bibliografi

Slesvigske provinsialefterretn. ny r. IV, 1863 181-89. C. C. Lorenzen i Danske saml. 2.r.IV, 1874-76 338-60. Heinrich Philippsen: Alt-Schleswig, Slesv. 1928 182-87.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Preussen
Prøjsen , latin Borussia , tidligere hertug ...Artikel i Den Store Danske
Rigsarkivet
siden 1889 navnet på statens centrale arkiv i ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
KnFa
18/07/2011
  • Læst 350 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki