Dansk Biografisk Leksikon

P.M. Stolpe

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

P.M. Stolpe, Peter Matthias Stolpe,  18.11.1832-3.6.1918, litteraturhistoriker. Født i Kbh. (Frue), død på Frbg., begravet sst. (Solbjerg). S. blev student 1850 fra v. Westens institut og ansattes 1851 som assistent i statsgældskontoret hvor han 1862 blev kancellist, 1878 fuldmægtig og 1886 kontorchef; sin afsked tog han 1901. På grundlag af indgående arkiv- og biblioteksstudier udgav han 1878–82 i fire bind Dagspressen i Danmark, dens Vilkaar og Personer indtil Midten af det 18. Aarhundrede (genudg. 1977), et fremragende litteraturhistorisk arbejde der i lige grad har de europæiske forudsætninger og den hjemlige kulturudvikling for øje, og som giver udførlige levnedstegninger af den danske presses mænd; trods den store stofrigdom er bogen let at læse, og underholdende. I Danske Samlinger (2.r.VI, 1877–79) fremkom en afhandling, i hvilken det slående eftervistes at scenen fra Holbergs "Kildereisen" ikke, som tidligere også af E. C. Werlauff antaget, var Kirsten Pils kilde i Dyrehaven, men Vartov kilde på Strandvejen, og i Historisk Tidsskrift (6.r., V, 1894–95) efter aktstykker En Familiehistorie fra det 18. Aarhundredes Midte. Som medarbejder 1887–1905 ved C. F. Brickas Dansk biografisk Lexikon skrev han fortræffelige artikler om ældre tiders pressemænd og bogtrykkere. – Etatsråd 1901.

Familie

Forældre: cand.jur., fuldmægtig ved møbelassurancen Jacob Nicolai S. (1801–57) og Frederikke Vilhelmine Johansen (1801–72). Gift 12.7.1870 i Byrum, Læsø, med Jensine Rasmussen, født 17.4.1846 i Dråby, Horns hrd., død 17.2.1926 på Frbg., d. af gårdejer Rasmus Andersen (1811–95) og Karen Jensdatter (1815–89).

Udnævnelser

R. 1887. DM. 1898.

Bibliografi

Jul. Clausen i Berl. aften 4.6.1918. – Papirer i Kgl. Bibl. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
kancellist
se udenrigstjenesten . ...Artikel i Den Store Danske
Kirsten
se Christine . ...Artikel i Den Store Danske
Strandvejen
vej, som under forskellige lokalnavne går lan ...Artikel i Den Store Danske
kontorchef
stillingsbetegnelse for en offentligt ansat el ...Artikel i Den Store Danske
fuldmægtig
efter 1919 stillingsbetegnelse for visse offentligt ...Artikel i Den Store Danske
Dyrehaven
se Jægersborg Dyrehave . ...Artikel i Den Store Danske
Historisk Tidsskrift
udgivet af Den Danske Historiske Forening siden 1840 ...Artikel i Den Store Danske
Vartov
oprindelig kro ved Tuborg nord for København. De ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
CSPet
18/07/2011
  • Læst 347 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki