Dansk Biografisk Leksikon

Jakob Gertsen Ulfstand

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Jakob Gertsen Ulfstand, d. 18.4.1410, ærkebiskop. Død i Lund, begravet i domkirken sst. U. havde i sit segl det våben som slægten U. førte, og bjørnelabben der var slægten Bjørns mærke. Mens der er uvished med hensyn til hans forældre er det sikkert at U. var bror til ridder Henrik Gertsen. 1385 blev han immatrikuleret i det juridiske fakultet i Prag. På det tidspunkt var han kannik i Roskilde, 1387 nævnes han som dronning Margretes sekretær, 1391 som ærkedegn i Lund; 1392 blev han ærkebiskop. Dronning Margrete har næppe været uden indflydelse på hans karriere. I kraft af sit embede virkede han i rigets styrelse, og sammen med ærkebispen af Uppsala kronede han 1397 i Kalmar Erik af Pommern til de tre nordiske rigers konge. I ærkebispegården i Lund fejredes 26.10.1406 kong Eriks bryllup med Philippa, derefter kronede ærkebiskoppen den unge dronning i domkirken og til kirkefesten knyttedes talrige ridderudnævnelser. En kejserlig delegation var også til stede for at fuldbyrde Eriks søster Catharinas trolovelse med kejserens søn Johann af Pfalz. Disse festligheder var højdepunktet i U.s virke som ærkebiskop. Fra hans sidste år vides kun at han deltog i forhandlingerne i Kalmar med den tyske orden som mod betaling afgav styret af Gotland. – U. stiftede et alter for Skt. Knud, konge og martyr, i Lunds domkirke. Hans omfattende testamente af 17.4.1410 er endnu bevaret.

Familie

Forældre: Gert Minkwitz (?) og Helle Olufsdatter Bjørn.

Bibliografi

Matrikler over nord. studerende ved fremmede universiteter, udg. Ludv. Daae, Kria. 1885 6. Henry Petersen: Danske gejstlige sigiller, 1886 23. Testamenter fra Danm.s middelalder indtil 1450, udg. Kr. Erslev, 1901. Acta pontificum Danica II, udg. Alfr. Krarup og Johs. Lindbæk, 1907. – J. O. Arhnung: Roskilde domkapitels hist. I, 1937. G. Carlsson i Lunds domkyrkas hist., udg. Ernst Newman I, Sth. 1946 492-95.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Uppsala
gammel kulturby med ærkebispesæde og Norden ...Artikel i Den Store Danske
ærkebiskop
i oldkirken fra 300-t. indehaver af et betydelig ...Artikel i Den Store Danske
Gotland
svensk ø i Østersøen, 125 km lang i retningen ...Artikel i Den Store Danske
Kalmar
by i Småland i Sverige, beliggende ved Østersøen ...Artikel i Den Store Danske
Pommern
(efter polsk Pomorze ), historisk landskab ved ...Artikel i Den Store Danske
trolovelse
i ældre tid aftale mellem en mand og en kvinde o ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
TJx
18/07/2011
ELJ
18/07/2011
  • Læst 444 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki