Dansk Biografisk Leksikon

Johannes Dros

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Johannes Dros, d. 29.1.1289, ærkebiskop. Død på bispeborgen Åhus i Skåne. Som kannik i Lund i 1250erne deltog D. som en af ærkebiskop Jakob Erlandsens forhandlere i striden med kongehuset; han var med til at samle og tilrettelægge en fremstilling af sagens gang. Senere synes han lige som flere andre af domkapitlets medlemmer at have nærmet sig det kongelige parti i kirkekampen; 1274 efterfulgte D. Erland Erlandsen som ærkedegn da denne blev ærkebiskop efter Jakob Erlandsens død. 1280 valgtes D. selv til ærkebiskop ved et enstemmigt valg (der i et pavebrev omtales som sket "lige som ved inspiration"). Paven benyttede dog en formalitet til at forhale hans endelige indsættelse; først 1282 kunne D. vende hjem fra kurien og tiltræde embedet. Som ærkebiskop deltog han i rigsmøderne i 1280erne og efter Erik Klippings død kronede han juledag 1287 den unge Erik Menved til konge.

Familie

Mor: Gerike.

Bibliografi

Lunde domkapitels gavebøger, ved C. Weeke, 1884-89 23. Annales Danici medii ævi, ved Ellen Jørgensen, 1920. Acta processus litium, ved A. Krarup og W. Norvin, 1932. Bullarium Danicum, ved A. Krarup, 1932. -Niels Skyum-Nielsen: Kirkekampen i Danm. 1241-1290,1963.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
kirkekampen
opgøret om kirkens binding til staten, fremkaldt af ...Artikel i Den Store Danske
formalitet
spørgsmål under en retssag, som vedrører dels de fo ...Artikel i Den Store Danske
Skåne
det sydligste landskab i Sverige. Med sammenlægn ...Artikel i Den Store Danske
ærkebiskop
i oldkirken fra 300-t. indehaver af et betydelig ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
KHoer
17/07/2011
  • Læst 481 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki