Dansk Biografisk Leksikon

Jens Assersen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Jens Assersen, d. 1.4.1306, biskop. Begravet i Århus domk. A. førte bispestaven i Århus 1288–1306 med megen kraft. Han fastsatte bestemmelser for uddannelsen af stiftets præster, udvirkede adskillige kongebreve til støtte for domkirkens privilegier og ønsker, sørgede for at der blev lagt midler til kirken og gav selv af sit jordegods; ved testamente skænkede han nogle sølvbægre til en værdi af 140 mark penge. – A. nævnes meget tit blandt Erik Menveds råder; kongen vurderede hans troskab, og i de stormfulde år efter drabet i Finderup har han ikke været uden indflydelse. Da hans unge frænde Niels Brock beskyldtes for at holde med kongemorderne, talte han hans sag og gik i borgen for ham. Det hedder også at han sammen med bispen af Ribe og andre frænder og venner tilrådede Jens Grand, da han lå i fængsel i Søborg, at søge forlig med kongen. 1299 bevidnede A. sammen med bispen af Viborg kong Eriks appel til Rom efter den pavelige legat Isarns afgørelse af Jens Grands sag.

Ikonografi

A.s ligsten er dækplade på alteret (Århus domk.).

Bibliografi

Århus domkirkes kopibog, Script. rer. dan., VI, 1786 376–519. Arild Huitfeldt: Den anden part Cronologiae, 1601 187 (fot. optr. 1977). Niels Knud Andersen: Ærkebiskop Jens Grand. En kirkeretshistorisk undersøgelse I 1943 74; II 1944 20 142.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Niels Brock
19.3.1731-4.10.1802, dansk købmand. Efter endt hande ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
ELJ
17/07/2011
  • Læst 338 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki