Dansk Biografisk Leksikon

Niels Dael

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Niels Dael,  20.6.1857-15.8.1951, frimenighedspræst. Født i Bjergby, Hjørring amt, død på Liselund, Antvorskov, begravet i Liselunds have sst. D. fik en stærk kristelig påvirkning fra sin mor og arbejdede som dreng og ung ved landbruget. 1875-76 var han elev på Tune landboskole, aftjente derefter sin værnepligt og tog, tvungen dertil, sit livs eneste eksamen: korporalprøven. 1881-86 var han med enkelte afbrydelser elev på Askov udvidede højskole og deltog her i undervisningen på en lille af forstander Ludvig Schrøder ledet fri præsteskole. Blandt lærerne sluttede han venskab med Holger Begtrup og forfatteren Jakob Knudsen; blandt kammeraterne stod han især H. P. Hanssen, Nørremølle, nær. Da formanden for den danske menighed i Tandil, Argentina, Hans (Juan) Fugl 1885 henvendte sig til Ludvig Schrøder og bad ham skaffe dem en præst opfordrede Schrøder D. til at tage mod tilbudet. 1886 blev D. præsteviet i frimenighedskirken på Mors og drog som nygift samme år til Tandil hvor han var præst for flere meget spredte danske kredse i provinsen Buenos Aires til 1897. "I Argentina mistede jeg det grundtvigske som anskuelse og vandt det som liv" er hans karakteristiske udtalelse om årene derovre. Efter sin hjemkomst blev han 1897 præst for Høve frimenighed, i 1904 tillige for Havrebjerg frimenighed og fra 1909 for Frederiksborg frimenighed. - 1908 købte D. gården Liselund ved Slagelse for her at danne en fri raenighedsskole. Fra 1909 blev der på Liselund holdt store kristelige vennemøder af et par ugers varighed vinter og sommer. Fra 1912 gennemførtes en menighedsskole i fire vintermåneder, en art kirkelig folkehøjskole med ældre og yngre elever fra hele landet. 1915 tilbyggedes en kirke- og mødesal hvor talere fra vidt forskellige retninger i Norden fra biskop Berggrav til professor Vilh. Grønbech samlede store tilhørerskarer. 1943 trak D. sig tilbage fra sin præstegerning og blev boende på Liselund til sin død. 1944 stiftede D. og hustru Liselundfonden der efter fundatsen skal videreføre Liselund som kirkeligt mødested og menighedsskole. - D. var en levende, meget særpræget forkynder der forbandt stor emotionel styrke med ofte meget originale tanker. Hans forkyndelse var præget af stor menneskekundskab og stærke personlige oplevelser ligesom hans ledelse af Liselund viste store praktiske evner. D. har udgivet nogle prædikensamlinger.

Familie

Forældre: gårdejer Christen Andersen Dal (1792- 1881) og Sara Marie Pedersdatter (1820-1905). Gift 1. gang 27.5.1886 i Hjørring med Martine Eugine Jacobsen, født 4.3.1859 i Bindslev, Hjørring amt, død 23.10.1901 i Kbh., d. af møller Jacob Sørensen (1826-1900) og Caroline Johannesdatter (1828-1907). Gift 2. gang 29.12.1915 i Havrebjerg frimenighedsk., Holbæk amt med tidl. seminarielærer i Landskrona Amelie Gustava Ståhl, født 21.10.1887 i Norrvidinge, Skåne, død 18.11.1965 i Slagelse, d. af stationsinspektor Sven Jonsson S. (1858-1938) og Maria Gustava Molin (1865-1939).

Ikonografi

Mal. af Johs. Kragh, 1914 og Agnes Schmidt, 1924 (begge Liselund). Foto.

Bibliografi

H. P. Hanssen i Højskolebl. 1927 871-74. H. Skovmand sst. 737-52 801-12 874-84. N. P. Nielsen i Menighedsbl. IX, 1927 489f 504-08 520-22. Holger Begtrup: Dansk menighedsliv i grundtvigske kredse II, 1932 68-97. Ester Møllerstedt m.fl. i Liselundbogen, 1951 104-26. Lars Bækhøj i Ollerup højskoles årsskr. 1951 11-28. Jens Marinus Jensen: N. D., 1957. - Papirer i Rigsark.

Læs også om Niels Dael i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Niels Dael
Niels Dael
1857-1951, dansk frimenighedspræst. Han tog ingen ud ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Jakob Knudsen
egl. Jakob Christian Lindberg Knudsen , 1858 ...Artikel i Den Store Danske
Buenos Aires
Argentinas hovedstad og største by; 2,9 mio. ...Artikel i Den Store Danske
Ludvig Schrøder
1836-1908, dansk højskolemand; far til Ingeb ...Artikel i Den Store Danske
Schrøder
flere danske slægter. Den mest udbredte slægt st ...Artikel i Den Store Danske
værnepligt
pligten til personligt og fysisk at bidrage til ...Artikel i Den Store Danske
frimenighed
menighedsdannelse uden for folkekirken. I Danmark be ...Artikel i Den Store Danske
Holger Begtrup
1859-1937, dansk højskolemand. Efter at have været l ...Artikel i Den Store Danske
Tandil
by i Argentina 300 km syd for Buenos Aires ; 11 ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
MBred
17/07/2011
  • Læst 720 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki