Dansk Biografisk Leksikon

A.C.L. Grove-Rasmussen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

A.C.L. Grove-Rasmussen, Andreas Christian Ludvig Grove-Rasmussen,  8.9.1836-31.3..1904, præst. Født i Horsens, død i Odense, begravet sst. G.-R. blev student 1855 fra Haderslev, cand. teol. 1860, personel kapellan i Balslev og Ejby 1862, i Gram 1864, sognepræst i Fol på Gram gods 1868. S.å. oprettedes en Indre missions for ening i Nordslesvig (Kirkelig forening til Guds Riges fremme i Slesvig) hvis formand han blev, og hvis organ han udgav. 1870 blev han afskediget af den preussiske regering fordi han ikke ville bede for de tyske våbens sejr i kampen med Frankrig. Derpå købte han et hus i Gram med en sal hvor han holdt gudstjeneste søndag eftermiddag; men da det ikke viste sig muligt at oprette en dansk frimenighed, og da han ikke modtog nogen pension eller understøttelse måtte han snart forlade Slesvig. 1874 blev han præst i Harte og Bramdrup i Ribe stift, 1878 i Allerup og Davinde på Fyn, 1892 ved Skt. Hans kirke i Odense hvor han virkede til sin død. – G.-R. var en nidkær præst af Indre missions retning og tillige stærkt interesseret i alt arbejde for Ydre mission. 1882-1903 redigerede han Dansk Missions blad. Hans livlige fremstillingsform skaffede bladet større udbredelse end det hidtil havde haft. Han.udgav en huspostil med prædikener over de gamle evangelietekster Guds Fred, 1885, en daglig andagtsbog, knyttet til de nye tekster, Kristelig Husven, 1892, og en mængde udpræget populære kirke- og missionshistoriske skrifter og foredrag. De vigtigste af disse er Kristelige Levnetsløb i det 19. Aarhundrede I-IV, 1886-91 og Gordon, 1889 (2. udg. 1897) – desuden Madagaskar, 1884, Ildlandet og Ildlænderne, 1886, Missions-Foredrage 1888, Viti før og nu, 1891, Om og fra Missionen, 1895, Hawaji og Kristendommen dér, 1899.

Familie

Forældre: kateket i Horsens, senere sognepræst i Rise Peter Carl Junius Rasmussen (1808-61, gift 2. gang 1850 med Charlotte Frederikke Marie Christine Grove, 1813-64) og Andrea Christiane Nicoline Grove (1806-48). Gift 1. gang 7.3.1865 i Borris med Sophie Christine Elise Selchier, født 18.10.1838 i Balslev, død 28.1.1868 i Gram, d. af sognepræst Hans Herman S. (1799-1863, gift 1. gang 1822 med Gustave (Justa) Juliane Marie Hansen; ægteskabet opløst 1827) og Christine Wilstrup (1809-69). Gift 2. gang 1.5.1869 i Gram med Bertha Julie Henriette Jane Reimers, født 9.7.1843 i Gram, død 15.12.1909 i Odense, d. af fysicus i Haderslev Vester amt, dr. med. Martin R. (1812-76) og Marie Vilhelmine Joachime Brandis (1814-1900). – Far til Karl Ludvig G.-R.

Udnævnelser

R. 1897.

Ikonografi

Tegn. af Jul. Paulsen, 1884 (Kgl. bibl.). Relief 1907 (gravstenen). Foto.

Bibliografi

Om og af sognepræst A.C.L. G.-R., samlet af H. R. Hansen, 1905 (heri G.-R.s erindr, fra 1848 og 1864). Niels Bundgaard: Det danske missionsselsk.s hist. I, 1935. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Ildlandet
dansk navn på øen Tierra del Fuego , egl. Isla ...Artikel i Den Store Danske
sognepræst
i folkekirken en fastansat præst, der betjener et el ...Artikel i Den Store Danske
gudstjeneste
i religionsvidenskab ofte kaldet kult ; i krist ...Artikel i Den Store Danske
personel kapellan
hjælpepræst, som sognepræsten selv lønner; det m ...Artikel i Den Store Danske
Nordslesvig
den nordlige del af hertugdømmet Slesvig med d ...Artikel i Den Store Danske
frimenighed
menighedsdannelse uden for folkekirken. I Danmark be ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
LoBe
18/07/2011
  • Læst 628 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki