Dansk Biografisk Leksikon

C.C. Lorenzen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

C.C. Lorenzen, Christian Claus Lorenzen,  4.3.1829-18.8.1887, præst, forfatter. Født i Vester Sottrup, Sundeved, død i Ålborg, begravet sst. Efter sin konfirmation undervistes L. i fødesognet, optoges på Flensborg latinskole til påske 1850, men blev på grund af krigen dimitteret n.å. privat i Kbh. For at komme til at virke i sin slesvigske hjemstavn afbrød han studierne og overtog 1855 den vigtige post som førstelærer ved den nyoprettede danske garnisonsskole i Slesvig by. N.å. bestod han teologisk embedseksamen i Flensborg og udnævntes s.å. til adjunkt ved domskolen i Slesvig. 1861 kaldtes han til præst i Siversted, Flensborg provsti; her afskedigedes han 1864 af tyskerne. Han virkede derefter som lærer ved Svendborg borgerskole og på Herlufsholm indtil han 1871 blev residerende kapellan ved Frue kirke i Ålborg og sognepræst i Sønder Tranders. Fra 1877 til sin død var han sognepræst ved nævnte kirke i Ålborg. - Det er L.s fortjeneste at mange mundtlige overleveringer, særlig i Sydslesvig, bevaredes og udbredtes. Samtidig foretog han selvstændige og kritiske undersøgelser af kilderne. Af hans frodige forfatterskab må nævnes: Deutsches Lesebuch für die Volksschule und die Unterclassen der höheren Schulen des dänischen Staates, 1858 (3. udg. 1862), Gamle og nye Minder fra Sundeved, 1859, Historisk-topografske Meddelelser om Gottorp Slot, 1875, prædikensamlingen Søn- og Helligdags-Minder, 1876, Rejseskildringer, Fortællinger og Sagn fra Sønderjylland, 1877, de tre historiske fortællinger Hofdamen paa Østerholm, 1885, Carl Gustav i Sønderjylland, 1886 og Ærkebiskoppen af Bremen, 1887 samt en række historiske afhandlinger om Dannevirke, Gottorp, Poppo, Hans den yngre og Slesvig bys historie.

Familie

Forældre: gårdmand Claus L. (1791-1834) og Maren Jørgensen (1793-1857, gift 2. gang 1835 med gårdmand Jørgen Alexandersen, 1801-81). Gift 28.12.1855 i Slesvig med Sophie Marie Margrethe Hoffmann, født 24.9.1831 i Næstved, død 14.12.1914 i Ålborg, d. af Stabstrompeter Johann Christian H. (1807-69) og Kirstine Ottine Lange (1811-78).

Bibliografi

Selvbiografi i Einladungsschr. zur jährl. öffentl. Prüfung der königl. Domschule zu Schleswig 1857 8-12. -August F. Schmidt i Sønderjydske årbøger, 1937 III-22.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Sydslesvig
dansk betegnelse for det område, der ligger m ...Artikel i Den Store Danske
Poppo
900-t., tysk gejstlig, sandsynligvis identisk ...Artikel i Den Store Danske
latinskole
ældre skoleform, der formidlede en kristen, klassisk ...Artikel i Den Store Danske
Flensborg
Flensburg , by i bunden af Flensborg Fjord i ...Artikel i Den Store Danske
residerende kapellan
hjælpepræst, der er fast ansat ved en kirke; det ...Artikel i Den Store Danske
borgerskole
ældre betegnelse for en kommunal folkeskole i købstæ ...Artikel i Den Store Danske
sognepræst
i folkekirken en fastansat præst, der betjener et el ...Artikel i Den Store Danske
Flensborg
Flensburg , by i bunden af Flensborg Fjord i ...Artikel i Den Store Danske
Sundeved
halvø i Sønderjylland vest for Als. Den er afgræ ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HFPet
18/07/2011
  • Læst 368 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki