Dansk Biografisk Leksikon

H.D. Lind

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

H.D. Lind, Hans Daniel Lind,  17.7.1847-25.1.1924, præst, marinehistoriker. Født i Kbh. (Holmens), død sst., begravet i Skelby ved Næstved. L. blev student 1865 fra v. Westens institut og teologisk kandidat 1871. 1874 beskikkedes han til kateket ved Skt. Johannes kirke i Kbh. og 1876 tillige til konst. præst ved Ladegården, indtil han 1879 blev sognepræst i Søby på Ærø, hvorfra han 1887 forflyttedes til Rynkeby og Revninge på Fyn og derfra 1898 til Skelby-Gunderslev på Sjælland hvor han virkede til 1920. Hans fødsel og opvækst i Nyboder og hans besøg på faderens arbejdssted, orlogsværftet, vakte tidligt hans interesse for marinehistorisk forskning som har sat frugt i forskellige skrifter der alle vedrører søetaten i 15- og 1600-tallet, nemlig Nyboder og dets Beboere, især i ældre Tid, 1882, Kong Kristian IV og hans Mænd paa Bremerholm, 1889, Kong Frederik IIIs Sømagt, 1896 og Fra Kong Frederik IIs Tid, 1902 der alle er udkommet med støtte af marineministeriet og er udarbejdet efter omfattende arkivstudier, hvorfor de har stor betydning som kildeskrifter. L. har tillige skrevet talrige artikler der særlig omhandler søetatens historie i samme tidsrum, i Museum, Tidsskrift for Søvæsen, Fra Arkiv og Museum, Historiske Meddelelser om Kbh., Præstø Amts Aarbog m. fl. Forarbejderne til en fortsættelse af hans tre hovedværker, Søetatens Officerer under Kong Kristian V., findes i Rigsarkivet. Desuden har han skrevet nogle religiøse småfortællinger Fra det virkelige Liv. 1886. L. var en meget flittig og grundig forsker og hans marinehistoriske værker er klassiske og stadig grundlæggende.

Familie

Forældre: snedkermester ved orlogsværftet, senere krigsråd Hans Wilhelm L. (1800-74, gift l. gang med Jacobine Montine Ravn, 1799-1843) og Jensine Caroline Brabrand (1817-51, gift 1. gang 1836 med skræddersvend Christian Holm, 1803-tidligst 47; ægteskabet opløst). Gift 26.4.1876 i Kbh. (Johs.) med Andrea Rigmor Dora Evers, født 30.10.1854 i Kbh. (Trin.), død 29.3.1929 sst., d. af kgl. fuldmægtig i postvæsenet, senere kammerassessor Christian Lauritz E. (1817-1900) og Christiane Margrethe Georgine Klewing (1834-85).

Udnævnelser

R. 1921.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Kristian
se Christian . ...Artikel i Den Store Danske
Nyboder
længehusbebyggelse i København nord for midde ...Artikel i Den Store Danske
Bremerholm
(vistnok opkaldt efter købmænd eller skibsbygger ...Artikel i Den Store Danske
sognepræst
i folkekirken en fastansat præst, der betjener et el ...Artikel i Den Store Danske
Rynkeby
by på Østfyn 6 km syd for Kerteminde ; 606 indb ...Artikel i Den Store Danske
Rigsarkivet
siden 1889 navnet på statens centrale arkiv i ...Artikel i Den Store Danske
Ladegården
opr. avlsgård under Københavns Slot , anlagt i ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
ThTopJ
18/07/2011
  • Læst 648 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki