Dansk Biografisk Leksikon

Laurids Axelsen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Laurids Axelsen,  ca. 1657-24.11.1717, præst. Født i Ryde præstegård på Lolland, død i Vesterbølle præstegård i Rinds hrd. Erik Grubbe til Gammelgård og Tjele tog sig af A. og satte ham 1663 i Viborg skole hvor han betalte kost og ophold for ham hos rektoren, mag. Niels Jensen. 1670 blev han student derfra, tog 1672 attestats og ordineredes 1678 til skibs-præst; to år efter blev han kapellan i Nysted, og 1681 blev han kaldet til sognepræst for Vesterbølle og Østerbølle i Rinds hrd, hvor han 1689–1714 tillige var provst. Med sin hustru havde han arvet Mads Farstrups dagbog som omfattede årene 1536–1684 og som han fortsatte til 1715, idet han dog tillige optog de dagbogsoptegnelser han selv havde gjort fra 1681. Hans optegnelser yder i kultur- og personalhistorisk henseende væsentlige bidrag til hans tids historie. A. har desuden i håndskrift efterladt sig en samling danske og latinske digte, ligesom der også tillægges ham en oversættelse af det græske digt Batrachomyomachia (Muusenes og Frøernes Striid, trykt 1724).

Familie

Forældre: sognepræst, provst i Lollands Sønder hrd. Axel Hansen (1605–76) og Anna Jensdatter (1607–73). Gift 2.4.1685 med Anna Mogensdatter, født 20.5.1644 i Sundstrup, Rinds hrd., død 27.3.1714 i Vesterbølle præstegård (gift 1. gang 1667 med sognepræst i Ulbjerg og Lynderup, provst Mads Pedersen Farstrup, 1609–84), d. af ridefoged ved Eskær i Salling og Lynderupgård Mogens Christoffersen og Mette Ibsdatter.

Bibliografi

Mads Pedersen Farstrups og Laurids Axelsens dagbog 1536–1715, udg. 1. Becher, 1813. Nye tidender om lærde og curieuse sager, 1725 101 149 371–74. Pers.hist. t. 2.r.I, 1886 231–36.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Grubbe
dansk uradelsslægt. Slægten kendes fra 1200-t., ...Artikel i Den Store Danske
sognepræst
i folkekirken en fastansat præst, der betjener et el ...Artikel i Den Store Danske
præstegård
præstens bolig i et sogn, evt. flere sammenlagte sog ...Artikel i Den Store Danske
Batrachomyomachia
Frøernes og musenes krig , titel på græsk epos-par ...Artikel i Den Store Danske
Nysted
by på Sydlolland; 1345 indb. (2013). Den tidlige ...Artikel i Den Store Danske
Niels Jensen
26.6.1833-29.9.1883, dansk politiker.  Niels Jense ...Artikel i Den Store Danske
Tjele
hovedgård 15 km nordøst for Viborg. Gården lå i ...Artikel i Den Store Danske
Gammelgård
hovedgård og gods 14 km vest for Maribo. Gård ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
SNy
17/07/2011
  • Læst 467 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki