Dansk Biografisk Leksikon

Viggo Mollerup

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84. Indholdet er opdateret til denne onlineudgave.

Viggo Mollerup,  24.5.1930-16.6.2006, sognepræst. Viggo Mollerup blev student i Haslev 1949, cand.teol. fra Københavns universitet 1959, var derefter (1960-64) kaldskapellan ved Absalonskirken i København hvorfra han kom til Den danske folkekirkes nødhjælp som sekretær, senere generalsekretær (1966-76). 1976-90 var Viggo Mollerup sognepræst i Vedbæk.

Allerede under studiet deltog Viggo Mollerup i forskelligt internationalt studenterudvekslings- og hjælpearbejde. 1962 og 1963 var han på studieophold i England og USA. Hele hans liv var præget af internationalt engagement og evner og lyst til organiationsarbejde. Han beklædte gennem årene talrige tillidsposter spændende fra det helt lokale over medlemskab af Den danske præsteforenings bestyrelse og kirkeministeriets strukturkommission til centrale hverv inden for det fælleskirkelige hjælpearbejde.

Viggo Mollerup blev afgørende præget af sin opvækst i et dansk præstehjem og tillige af sin fars tidlige død. For ham blev det at blive og være præst noget meget centralt; hans hele virke må forstås i denne sammenhæng. En levende teologisk interesse gav sig udtryk i hans eneste skriftlige arbejde: Lov-evangelium, tro-gerninger i Hans Tausens Postil (i bogen Tro og tale. Studier over Hans Tausens Postil, 1963). Sin hidtil mest afgørende indsats gjorde Viggo Mollerup som organisator og igangsætter i Den danske folkekirkes nødhjælp. Nødhjælpen voksede stærkt i de år han var dens generalsekretær; og organisationens vækst hang uløseligt sammen med hans arbejdsindsats. En meget dramatisk fase i nødhjælpens udvikling i disse år var etableringen af luftbroen til Biafra under borgerkrigen i Nigeria. Gennemførelsen af dette storstilede humanitære indgreb - på trods af beskyldninger for krigsdeltagelse - var præget af Viggo Mollerups beslutsomhed og evne til at inspirere, selv om han ikke var alene hverken om ansvaret eller om arbejdets udførelse. 

Viggo Mollerup var folketingskandidat for venstre ved valget 1979.

Familie

Viggo Mollerup blev født i Hvornum, Onsild herred.

Forældre: sognepræst Thomas M. (1902-43) og lærer Ritra Jørgensen (født 1903). Gift 28.8.1960 i Kbh. (Absalons k.) med geograf Mona Jean Lloyd, født 1.4.1937 i Winnipeg, Canada, d. af professor Trevor L. (født 1906) og Joan Glassco (født 1913).

Ikonografi

Foto.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Haslev
by på Sjælland; 11 376 indb. (2014). Haslev, ...Artikel i Den Store Danske
Biafra
område i den østlige del af det nuværende Ni ...Artikel i Den Store Danske
Nigeria
(afledt af lat. niger 'sort'), republik i V ...Artikel i Den Store Danske
sognepræst
i folkekirken en fastansat præst, der betjener et el ...Artikel i Den Store Danske
Vedbæk
by ved Øresundskysten i Rudersdal Kommune nord ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
MeHa
18/07/2011
TGrae
18/07/2011
  • Læst 637 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki