Dansk Biografisk Leksikon

Bent Noack

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Bent Noack, Bent Wenzel Noack,  22.8.1915-24.10.2004, teolog, rektor. Født i Vovlund, Rind sg., Hammerum hrd., begravet på Løgumkloster kirkegård. N. blev student 1935 i Flensborg og cand.teol. 1942. Samme år blev han undervisningsassistent i det netop da oprettede teologiske fakultet ved Århus univ. og indgik således i snævert samarbejde med E. Hammershaimb og J. Munck. 1946-48 foretog han studierejser i udlandet (Basel, Oxford, Uppsala) og blev 1948 dr.teol. i Århus for afhandlingen Satanás und Soteria. Untersuchungen zur neutestamentlichen Dämonologie. 1948-55 var N. sognepræst i Alslev og Hostrup, fra 1951 tillige provst for Skads herred, og varetog samtidig et lektorat i bibelsk eksegese ved Århus univ. 1955 udnævntes han til professor i nytestamentlig eksegese ved Kbh.s univ., hvilket embede han bestred indtil 1977 da han blev rektor for Præstehøjskolen (Løgumkloster). Her var han rektor indtil 1985.

Foruden disputatsen udgav N. en række bøger på dansk eller tysk, ikke mindst inden for det senjødiske og nytestamentlige fagområde, bl.a. Zur Johanneischen Tradition. Beiträge zur Kritik an der literarkritischen Analyse des vierten Evangeliums, 1954, Markusevangeliets lignelses-kapitel, 1965, Paulus, 1966 og senere udgaver, Pinsedagen. Litterære og historiske problemer i Acta kap. 2 og drøftelsen af dem i de sidste årtier, 1968, Om Fadervor, 1969, Matthæusevangeliets folkelighed, 1971, Spätjudentum und Heilsgeschichte, 1971, Tegnene i Johannesevangeliet, 1974 og Petersbrevene og Judasbrevet fortolket, 1986. I videre kredse blev N. kendt for sin meget brugte fremstilling Det nye Testamente og de første kristne årtier, 1962 og senere udgaver (12. oplag 1998), og for Bibelen og dens bøger, 1966 hvortil Birte Dietz skabte collagerne. Han var medredaktør af Gads danske bibelleksikon I–II, 1965-66 og af Bibelen i kulturhistorisk lys I-IX, 1968-71. Desuden har han været medudgiver af og oversat flere af skrifterne i De gammeltestamentlige pseudepigrafer, 1953-76, medvirkede ved nyoversættelsen af Bibelen, autoriseret i 1992 og skrev en række afhandlinger i Dansk teologisk tidsskrift, Studia Theologica, New Testament Studies og andetsteds. – Karakteristisk for N.s hele og omfattende virksomhed var foruden præste- og lærergerningen hans politiske tilknytning til Liberal debat (1960-65) og til partiet liberalt centrum (1965-68) hvis formand han blev 1965, og hvori han fandt sammen med sin fagkollega Børge Diderichsen. N.s faglige viden og ubestridelige dygtighed i teologisk og kirkelig henseende er i årenes løb kommet talrige til gode. Han blev 1975 hyldet med et festskrift fra kolleger og medarbejdere.

Familie

F: husmand, senere biskop C. W. N. (1885-1960) og Elisabeth Jørgensen (1882-1974). Gift 1. gang 18.4.1942 i Skodborg k. med Margrethe Hørlück, født 5.8.1914 i Skodborg, død 5.12.1969 i Kbh., d. af gårdejer Jens H. (1879-1952) og Anna Bundsgaard (1892-1973). Gift 2. gang 22.1.1972 i Bistrup k. med sygeplejerske Else Knudsen, født 7.8.1923 i Spandet (gift 1. gang 1948 i Spandet k. med professor, dr.teol. Torben Christensen, født 1921; ægteskabet opløst 1971), d. af førstelærer Magnus K. (1886-1958) og lærer Thora Marie Katrine Nielsen (1888-1973).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Bibliografi i Hilsen til N., 1975 228-32. – B. N. i Barn og ung i Flensburg 1920-45, 1977. [Axel Noack:] Stamtvl. over familien Noack, 2. udg. 1939.

Læs også om Bent Noack i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Bent Noack
Bent Noack
22.8.1915-24.10.2004, dansk teolog; dr.theol. 19 ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Hammerum
stationsby 5 km øst for Herning; 3061 indb. (200 ...Artikel i Den Store Danske
Johannesevangeliet
det fjerde af Det Nye Testamentes fire evan ...Artikel i Den Store Danske
Flensborg
Flensburg , by i bunden af Flensborg Fjord i ...Artikel i Den Store Danske
Oxford
by i det sydlige England 80 km NV for London ved ...Artikel i Den Store Danske
Præstehøjskolen
folkekirkens institut for efteruddannelse af præster ...Artikel i Den Store Danske
Bibelen
den kristne kirkes hellige skrift. Bibelen ...Artikel i Den Store Danske
Børge Diderichsen
1906-1989, dansk teolog og politiker; bror til ...Artikel i Den Store Danske
Uppsala
gammel kulturby med ærkebispesæde og Norden ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
MeHa
13/07/2012
NHyl
13/07/2012
  • Læst 540 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki