Dansk Biografisk Leksikon

Gustav Brøndsted

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Gustav Brøndsted, Gustav Hans Brøndsted,  1.11.1885-16.11.1959, teolog. Født i Århus, død i Kbh., begravet i Hellerup. B. blev student fra Århus 1904 og teologisk kandidat 1911. S.å. lærer ved Hellerup realskole og fra 1922 til sin død lærer ved Øregård gymnasium. I Danmarks kristelige studenterforbunds blad Sursum Corda skrev han fra 1918 en række kritiske artikler og 1925 Historisk Bibelsyn imod liberalteologien og dens kulturoptimisme. 1926 begyndte B. sammen med teologerne N. I. Heje, Tage Schack og K. Olesen Larsen udgivelsen af bladet Tidehverv som et kritisk opgør med den personlighedsdyrkelse og pietistisk-idealistiske forkyndelse som i disse år lød i Studenterforbundet. I dette blad skrev B. gennem årene en lang række vægtige artikler. Særlig bemærkelsesværdige er nogle artikler fra 1931-32 hvor han talte om "løgnen i Det nye testamente som det bedrageriske skridt fra Guds krav og gave til menighedens evne og eje" der gør at Skriften selv indeholder et modevangelium som der må siges nej til hvis der skal siges ja til evangeliet. 1955 udkom To verdenssyn - lo sprog i bogform. Her foretog B. et opgør med den tyske eksistensteolog Rudolf Bultmann hvis afmytologisering B. opfattede som en misforståelse af evangeliets virkelighed. Opstandelsen var for disciplene en konkret historisk begivenhed, ikke en åndelig. Afmytologiseringen forvansker derfor den kendsgerning at evangeliets mytisk-poetiske sprog er et andet end vort videnskabelige. En harmonisering af evangeliets tale med vor tids tænkning kan kun føre til en fordrejning af den nytestamentlige forkyndelse. Foruden talrige artikler i Sursum Corda 1918-26 og i Tidehverv 1926-59 udgav B. Kristendom og Kristentro. 1928 og Derfor blev han Frihedskæmper, 1946.

Familie

Forældre: forfatter, lektor K. G. B. (1851-1945) og Clara M. K. Thomsen (1858-1937). Gift 15.10.1911 i Græsted med Frederikke (Frede) Agathe Stricker, født 20.5.1887 i Gerlev ved Randers, død 28.1.1979 i Ordrup, d. af sognepræst, sidst i Græsted, Peter Adolfs. (1850-1930) og Meta Johanne Elisabeth Rehling (1855-89). - Bror til H. V. B.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

G. B.: Historie og evangelium. Afhandl., foredrag og udkast, udg. Niels Thomsen, 1966. - N. H. Søe: Dansk teol. siden 1900, 1965 = Kirkehist. studier, 2.r.XXI 214-16. P. G. Lindhardt i Den danske kirkes hist. VIII, 1966 166-81 184-86 309-12.

Læs også om Gustav Brøndsted i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Gustav Brøndsted
Gustav Brøndsted
1885-1959, dansk teolog; bror til H.V. Brøndsted. Ha ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
testamente
viljeserklæring, hvorved en person bestemmer, hv ...Artikel i Den Store Danske
Schack
nedersaksisk uradelsslægt, som kendes fra 1100-t ...Artikel i Den Store Danske
Rudolf Bultmann
1884-1976, tysk evangelisk teolog; professor ...Artikel i Den Store Danske
harmonisering
inden for EU betegnelse for initiativer, der t ...Artikel i Den Store Danske
K. Olesen Larsen
Kristoffer Olesen Larsen , 1899-1964, dansk teo ...Artikel i Den Store Danske
Øregård
tidligere landsted ved Strandvejen i Hellerup no ...Artikel i Den Store Danske
afmytologisering
program for bibelfortolkning, som blev formuleret i ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
DottH
17/07/2011
  • Læst 679 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki