Dansk Biografisk Leksikon

Holger Mosbech

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Holger Mosbech, Niels Holger Søren Larsen Mosbech,  18.3.1886-3.9.1953, teolog. Født i Mosbjerg, død i Kbh., begravet på Brønshøj kgd. M. blev student 1904 fra Ålborg og cand.theol. 1910. Han vandt 1911 universitetets guldmedalje for en afhandling om første og anden Makkabæerbog og foretog derefter studierejser i udlandet 1912-16, bl.a. til Göttingen, Berlin, München og Paris. Han blev lic.theol. (senere ligestillet med dr. theol.) 1916 for afhandlingen Essæismen. Et Bidrag til Senjødedommens Religionshistorie, docent i nytestamentlig eksegese ved Kbh.s universitet 1916–40 – i årene 1936-40 dog som ekstraordinær professor – og 1940 ordinær professor i samme fag hvilket han var indtil sin død. Han har udgivet en række eksegetiske arbejder, bl.a. Apostlenes Gerninger indledet og forklaret, 1929 og Sproglig Fortolkning til samme, 1929; på lignende måde til Første Korinthierbrev, 1931 med en Sproglig Fortolkning 1932 samt Fortolkningen af Johannes' A abenbaring i Fortid og Nutid, 1934, efterfulgt af Johannes' Aabenbaring indledet og forklaret, 1943 og af Sproglig Fortolkning til samme, 1944. 1937 offentliggjorde han en række forelæsninger holdt i Reykjavik om Evangelieliteraturens Tilblivelse med hovedvægten lagt på den formhistoriske udforskning af evangelietraditionen og Prolegomena til en ny Prøveoversættelse af Siraks Bog og 1938 – sammen med H. J. Mygind – Det gamle Testamentes apokryfiske Bøger i ny Oversættelse. 1941 udgav han Talt og skrevet. Foredrag og Artikler om nytestamentlige Emner. 1946-49 udkom hans udførlige og grundige Nytestamentlig Isagogik. Herudover har M. skrevet afhandlinger og artikler i Teologisk Tidsskrift, Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (hvor artiklen Jesus Kristus 1922 vakte furore), Kirkeleksikon for Norden, Dansk teologisk Tidsskrift, Studia theologica og andetsteds. M. var formand for Teologisk forening (stiftet 1905) 1915-23, medlem af konsistorium 1926-34, prorektor 1951-52, formand for Brønshøj sogns menighedsråd 1925-29 og medlem af udvalget til oversættelse af apokryferne 1931-36; desuden var han medlem af udvalget til oversættelse af Det nye testamente 1935 ff hvoraf resulterede den autoriserede oversættelse af 1948. Som frisindet og grundig forsker stod M. i gæld til både den liberale teologi og den religionshistoriske skole, og hensynet til det pædagogiske satte han højt, både i undervisning – her også på Blågårds seminarium – og i lærebøger. Han foretog rejser til Palæstina 1926 og Grækenland 1951.

Familie

Forældre: lærer, sidst i Storvorde, Peder Christian Larsen M. (1863-1917) og Anne Marie Nielsen (1861-1947). Gift 9.11.1916 i Storvorde med Aavel Magdalene Fausbøll, født 23.1. 1883 på Mandbjerg i Nordslesvig, død 16.10.1939 i Kbh., d. af proprietær Martin F. (1833-1914) og Anna Elsebeth Hansen (1842-1916).

Udnævnelser

R. 1934. DM. 1947.

Ikonografi

Buste af V. Gustafson. Foto.

Bibliografi

Olof Linton i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1953 187-94. Søren Holm i Dansk kirkeliv XXX, s.å. 88-93. Niels Hyldahl i Kirkehist. saml., 1979 140-44. Kbh.s univ. 1479-1979, red. Sv. Ellehøj V, 1980.

Læs også om Holger Mosbech i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Holger Mosbech
Holger Mosbech
1886-1953, dansk teolog, docent i NT ved Københavns ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Brønshøj
bydel i det nordvestlige København. Brønshøj næv ...Artikel i Den Store Danske
konsistorium
øverste styrende organ ved et universitet . Ved ...Artikel i Den Store Danske
menighedsråd
i den danske folkekirke sognemenighedens demokratisk ...Artikel i Den Store Danske
Jesus Kristus
kristendommens centrale skikkelse. Fra at v ...Artikel i Den Store Danske
Apostlenes Gerninger
Ap.G. , det femte skrift i NT. Det antages at være ...Artikel i Den Store Danske
testamente
viljeserklæring, hvorved en person bestemmer, hv ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
NHyl
18/07/2011
FrTorm
18/07/2011
  • Læst 506 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki