Dansk Biografisk Leksikon

H.C. Amberg

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

H.C. Amberg, Hans Christian Amberg,  23.9.1837-6.11.1919, arkitekt. Født i Kbh, død sst., begravet sst. (Holmens). A. kom 1856 ind på akademiet, fik afgang 1865 og tegnede i øvrigt for G. Bindesbøll, Chr. Hansen og F. Meldahl. 1870 vandt han den lille guldmedalje, 1874 den store og rejste de følgende to år i udlandet. Ved hjemkomsten 1876 blev han assistent på, og 1883 medlem af, akademiet. A. har bl.a. på Færøerne bygget rigsombudsmandens bolig i Thorshavn og Eidi kirke på Suderø (1880–81), begge opført af færøsk basalt og begge med et karakteristisk pyramideformet spir. Af andre arbejder skal nævnes det tidligere ting- og arresthus på torvet i Esbjerg (1891) og hovedbygningen Vindeholme v. Nakskov (1913). A. blev dog mest kendt gennem en række restaureringer hvor han i tråd med tidens opfattelse søgte at genskabe bygværkernes oprindelige karakter, men han praktiserede principperne lidt mindre hårdhændet end mange samtidige. Hans betydeligste arbejde på dette felt blev restaureringen af den hårdt medtagne Ribe domkirke (1882–1904), hvor præsten Jacob Helms' indsigt og forståelse bidrog væsentligt til den relative varsomhed der præger resultatet. I Ribe har han tillige restaureret det gamle rådhus med tilbygget sidefløj (1892–94) og den gamle bispegård Tårnborg (1906–08), i Mariager det gamle kloster (1891–92). A.s navn knyttes nok især til rekonstruktionen af spiret på det 1807 beskadigede Nikolaj tårn i Kbh. med brygger Jacobsen som mæcen (1908–10) og den senere tilføjede kirkebygning (1915–17), bekostet af departementschef P. N. Rentzmann og hans søster Ida. Spiret er ikke en nøje kopi af Albertus Mathiesens spir fra 1669 og virker lidt tungere end originalen, selve kirken er end mindre rekonstruktion, bl.a. fordi det kirkelige klædebon i virkeligheden skulle dække over andre funktioner: bibliotek, bymuseum etc. A. fik også af Carl Jacobsen til opgave at tegne et spir på Frue kirke, en opgave han skulle dele med Carl Brummer. Det enedes de dårligt om men forslaget faldt i øvrigt bort ved bryggerens død 1914. Selve tanken om et spir på C. F. Hansens tårn havde dog forinden rejst en yderst hektisk arkitekturdebat, og projektet blev så at sige det element der i de følgende år fik nyklassicismen til at udkrystallisere sig. – Tit. prof. 1894.

Familie

Forældre: læge Hans Christian A. (1808–82) og Henrikke Frederikke Bentzen (1806–77, gift 1. gang 1826 med skomagersvend, senere malersvend og skuespiller Ferdinand Ring, 1804–88). Ugift.

Udnævnelser

R. 1904. DM. 1906. K.2 1917.

Ikonografi

Mal. af N. V. Dorph 1918. Buste af Johs. Mølgaard, 1918. Foto.

Bibliografi

J. Helms og H. C. Amberg: Ribe domkirke, 1906. Akademiets årsberetning 1919–20 (mindetale). Otto Norn: Nicolai Tårn, 1945 – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Læs også om H.C. Amberg i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om H.C. Amberg
H.C. Amberg
Hans Christian Amberg , 1837-1919, dansk arkite ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Jacob Helms
1824-1906, dansk arkitekturhistoriker og præst. ...Artikel i Den Store Danske
Thorshavn
Færøernes hovedby; se Tórshavn . ...Artikel i Den Store Danske
rekonstruktion
(fr. reconstruction ), genopbyggelse; genfremstilli ...Artikel i Den Store Danske
Nikolaj
(af lat. Nicolaus , gen. Nicolai , af gr. nike ' ...Artikel i Den Store Danske
departementschef
leder af et departement . ...Artikel i Den Store Danske
Suderø
dansk navn for den sydligste af Færøernes større øer ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
FrWeil
17/07/2011
HELang
17/07/2011
  • Læst 538 gange

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki