Dansk Biografisk Leksikon

J.H. Rawert

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

J.H. Rawert, Jørgen Henrik Rawert, ved dåben Jørgen Henrich Ravert,  16.8.1751-14.7.1823, arkitekt. Født i Kristiania, død i Kbh. (Helligg.), begravet sst. (Ass.). R. blev straks efter konfirmationen 1766 underofficer ved samme regiment som faderen (Aggershus) og 1773 kadet på den militære matematiske skole i Kristiania, ansattes 1775 som dessinatør ved ingeniørkorpset i Kbh. og blev 1778 sekondløjtnant ved samme, 1787 premierløjtnant. Han besøgte også akademiet. 1783 fik han titel af professor, og 1786–90 virkede han som lærer i matematik ved krigsskolen i Kristiania, men vendte derefter tilbage til Kbh. hvor han 1790 udnævntes til stadskonduktør. I det følgende tiår forelæste han over militær landmåling for Kbh.s garnisons officerer. 1800–22 virkede han ved kunstakademiet som professor i matematik og læste tillige over civilarkitektur ved ingeniørkorpsets læreinstitut, og 1802–07 var han medlem af bygningsadministrationen med sæde og stemme i rentekammerkollegiet vedr. byggesager. Som stadskonduktør udarbejdede han 1802–06 Kbh.s nye matrikel og havde en meget væsentlig andel i hovedstadens genopbygning og gaderegulering efter branden 1795 og bombardementet 1807. Om det førstnævnte arbejde udgav han Udførlig Beretning om den Plan, der blev lagt og udført i Anledning af den store Ildebrand i Kbh. 1795, 1800. Desuden har han skrevet lærebøger i landmåling, flere afhandlinger om tekniske emner og udgivet Fuldstændige og fattelige Forelæsninger over Bygningskunsten I, 1802. 1808 blev han kar. generalkrigskommissær. Som arktitekt og entreprenør, også som byggespekulant, har R. været meget virksom. I Norge er bl.a. kirken i Skien (1783) og Ulefos herregård (1803ff) opført efter hans tegninger, desuden et gravmæle i Skjebjerg kirke over generalauditør O. C. Wessel (1794) og en mindesten i Oslo for generalkommissær Prydz. I Kbh. har han, delvis i samarbejde med A. Hallander, bygget talrige borgerhuse, bl.a. St. Annæ Plads 5, 1796 og 11, ca. 1800, Kronprinsessegade 26 og 28, ca. 1802 og Amaliegade 39, 1801, også Wildersgade kaserne, 1802. Muligvis kan også Ved Stranden 18 (Hotel Royal), Frydenlund, 1790erne og "den røde sal" fra Ny Bakkehus (nu i kunstindustrimuseet) tilskrives R. der ikke uden selvstændighed arbejdede i C. F. Harsdorffs stil. Flere af hans arbejder, særlig Ulefos, er gennemført i en stram og nøgtern, ganske karakterfuld manér. R. var æresmedlem af akademiet. – Tit. professor 1783. Ju-' stitsråd 1807.

Familie

Forældre: kaptajn Ole Jørgen R. (1721–95) og Anne Mogensdatter Lund (død senest 1795). Gift 23.8.1784 i Kbh. (Garn.) med Anna Maria Krieger, født 11.8.1758 i Kbh. (Holmens), død 3.4.1826 sst. (Helligg.), d. af kaptajn, senere viceadmiral Johan Cornelius K. (1725–97) og Sophia M. Arff (1733–1816). – Far til O. J. R.

Ikonografi

Klippet silhouet af C. Limprecht (Kgl. bibl.). Silhouet (Fr.borg). Malet med familie (Kbh.s bymus.). Mal. formentlig af Hans Hansen (Estruplund).

Bibliografi

Harry Fett i Foren, til no. fortidsmindesmerkers bevaring. Årsberetn. 1920, Kria. 1921 105–12. Fr. Weilbach i Hist. medd. om Kbh. 2.r.II, 1925–26 268f. Torben Ejlersen sst. Årbog 1976 48–98. [H. S. Hendriksen:] Skt. Annæ plads nr. 5. En bygn.s hist., 1927. [Ove Kjeldsen:] Stadskonduktøren i Kbh, 1690–1940. Geddes kort 1757, udg. Kbh.s kommunalbestyrelse, 1940. Kirsten-Elizabeth Jessen: Genopbygn. af Kbh. efter branden i 1795, 1958 = Medd. fra foren, til gamle bygn.s bevaring 8-r.II.

Læs også om J.H. Rawert i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om J.H. Rawert
J.H. Rawert
Jørgen Henrich Rawert , 1751-1823, dansk arkite ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
premierløjtnant
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
landmåling
metode til at foretage udstrakte og nøjagtige må ...Artikel i Den Store Danske
Kristiania
(efter Christian 4.), navn på Oslo 1624-1925 ...Artikel i Den Store Danske
sekondløjtnant
(af fr. 'andenløjtnant'), inden for militær yngste v ...Artikel i Den Store Danske
entreprenør
innovativ og kreativ person; iværksætter. Oprind ...Artikel i Den Store Danske
Frydenlund
tidligere kongeligt landsted i Trørød nord for K ...Artikel i Den Store Danske
Skien
by i det sydlige Norge; 44.740 indb. (2005). Byen ud ...Artikel i Den Store Danske
generalauditør
(lat. general- + fr.-lat. auditør ), embedsmand, ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
cbech
18/07/2011
CEll
18/07/2011
  • Læst 427 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki