Dansk Biografisk Leksikon

Leonhard Blasius

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Leonhard Blasius, Leonhard Blasiussen, Leenert Blasius el. Blasiussen, d. 8.12.1644, arkitekt. B. var uden tvivl hollænder; efter hans død fik enken tilladelse til at sælge sin gård i Kbh. (halvdelen af "Oxekoppen" som B. havde købt 1642) og flytte til Holland. B. var først i Christian IVs tjeneste som bygmester i Holsten og boede i Glückstadt; 1640 blev han kaldet til Kbh. og fra 6.7. ansat som overbygmester i Hans van Steenwinckel den yngres sted (d. 1639). 1642 omtales B. som generalbygmester. Hans navn er knyttet til tre kirkebygninger i Kbh. Han opførte den mærkelige tolvhjørnede kirke Skt. Anna Rotunda som aldrig blev fuldendt. Det kan ses af et brev fra Christian IV af 26.8.1640 hvor han skriver: "Med Murværket paa Kirken udenfor Haven at fortinge kan det have en Anstand, indtil den nye Bygmester ankommer." Man må dog antage at kongen har haft tegningen i forvejen. Nogle rester af kirken blev 1925 fundet ved udgravning bag ved Garnisonshospitalet i Rigensgade. Fra 1641 ledede B. byggearbejderne ved Holmens kirke i forbindelse med ombygningen af den mindre kirke der var indrettet i Frederik IIs gamle ankersmedie og med tilbygningen af de to fløje mod nordvest og sydøst. Endelig overtog han opførelsen af Trinitatis kirke og Rundetårn efter Steenwinckels død. I disse år skete formentlig en ændring i byggeplanen idet kirken fik hvælvinger i stedet for fladt træloft. Om B.s selvstændige indsats ved disse kirkebyggerier lader sig imidlertid intet sikkert slutte. Som kongens bygmester medvirkede han endelig ved mindre bygningsarbejder i København, ved en række kongelige slotte (Koldinghus, Nygård, Dronningborg, Tranekær, Ulriksholm og Nyborg), samt i hertugdømmerne (Altona, Glückstadt).

Familie

gift Hedvig Gierritz.

Bibliografi

Kong Christian den fjerdes egenhændige breve, udg. C. F. Bricka og J. A. Fridericia (fot. optr. 1969), IV, 1882 394 413 430; V, 1883–85 85 182 270 og fl.st. Louis Bobé: Bremerholms kirke, 1920. Rundetårn og Trinitatis kirke, udg. Foren, af 3. dec. 1892, 1932. V. Wanscher: Christian IVs bygninger, 1937 156 178. V. Lorenzen: Christian IVs byanlæg, 1937 80 102f 328 353 436. Kancelliets brevbøger 1640–1641, 1950 488 677; 1642–1643, 1957 273 347; 1644–1645, 1968 131 191. Danmarks kirker, Kbh. II, 1960–65 32–34 44 106 253 267 481. J. Jensen: Organisering og finansiering af byggeriet på Ulriksholm i 1630erne og 1640erne (Odense university studies in history and social sciences L), 1977 26 46 50 61f.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Holsten
tysk Holstein , 1111-1474 grevskab og derefter  ...Artikel i Den Store Danske
Ulriksholm
tidligere hovedgård ved Kertinge Nor 8 km s ...Artikel i Den Store Danske
Haven
medlemsblad for Det Danske Haveselskab; udkom fø ...Artikel i Den Store Danske
Dronningborg
kongeligt slot i Randers, indrettet i et nedlagt ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
BBoeg
17/07/2011
FrWeil
17/07/2011
  • Læst 392 gange

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki