Dansk Biografisk Leksikon

P.C. Bønecke

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

P.C. Bønecke, Peter Christian Bønecke,  19.4.1841-23.10.1914, arkitekt, stadsbygmester. Født i Kbh. (Garn.), død i Hellerup, begravet i Kbh. (Ass.). B. blev uddannet som murersvend hos faderen og modtog i læretiden samtidig undervisning på N. S. og N. H. Nebelongs tegnestuer i Kbh. Han fortsatte sin uddannelse med et flerårigt ophold på bygningsskolen i Holzminden og endelig 4 år som tegner hos Theophilus Hansen i Wien. Denne blev B.s egentlige lærer og forbillede. Efter opholdet i Wien tilbragte B. to år på rejser, særligt i Italien. Efter hjemkomsten 1865 løste han borgerbrev som murermester i Kbh., men fik snart en del arkitektonisk praksis: Fredericiagade 15, Vodroffsvej II, Nørre søgade 49, GI. kongevej 94, palmehuset i Botanisk have og glasbygningen med "Pompei" på GI. Carlsberg (s.m. brygger J. C. Jacobsen), egen villa Dorothea, Brodersens vej 4, Hellerup. 1871 vandt B. sammen med V. Friederichsen 3. præmie i konkurrencen om Det kgl. teater i Kbh. og 1875 fik han den Hansenske medalje for et projekt til en musikforeningsbygning sst. Det var dog ikke som udøvende arkitekt, men i bygningsadministrationens tjeneste B. skulle få betydning. 1873 blev han ansat som bygningsinspektør i Kbh., og 1888-1913 beklædte han embedet som stadsbygmester sst. Allerede som bygningsinspektør udførte han et stort arbejde for en ny københavnsk byggelov, idet han 1878 udarbejdede et forslag der dannede grundlag for den endelige lov af 12.4.1889. B. var en påpasselig og indsigtsfuld embedsmand. Han kunne ved dispensationer i vidt omfang imødekomme tidens praktiske og kunstneriske krav. B. var medlem af kommissionen til bedømmelse af svendeprøver i Kbh. og i bestyrelsen for Foreningen af 1865 for tilvejebringelsen af billige arbejderboliger samt for Kbh.s husflidsforening m.m., desuden medlem af Akademisk arkitektforening og indehaver af en af de øverste stillinger i frimurerordenen. -Titulær professor 1893.

Familie

Forældre: murermester, senere tillige kaptajn i brandkorpset Christian Conrad B. (1811-65) og Dorothea Østerbye (1824-56). Gift 3.6.1866 i Kbh. (Helligg.) med Augusta Vilhelmine Lorentze født Biørn, født 28.2.1845 i Kbh. (Helligg.), død 10.10.1928 på Frbg., d. af forgylder, senere stadsbedemand Ludvig August B. (1806-89) og Ane Martine Svendsen (1812-1900).

Udnævnelser

R. 1899. DM. 1909. K.2 1911.

Ikonografi

Træsnit 1895. Mal. af Otto Bache, 1912 (Kbh. rådhus). Foto.

Bibliografi

J. C. Jacobsen og Tyge Rothe: Væksthusene i Botanisk have, 1879. Heinrich Hansen: Bygningskommissionens hist. 1906 51-55 61. Architekten X, 1907-08 169f. Axel Møller sst. XVII, 1914-15 33-37. Bed. tid. 24.10.1914. Arkitekten. Månedshft. 1929 149. Heinr. Hansen: Hist. medd. om Kbh.s bygningsvæsen, 1931. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Theophilus Hansen
Theophil Hansen , 1813-1891, dansk arkitekt. ...Artikel i Den Store Danske
arbejderboliger
... i bred forstand boliger, der bebos af arbejdere ...Artikel i Den Store Danske
Carlsberg
koncern, der hovedsagelig fremstiller øl og l ...Artikel i Den Store Danske
arkitektonisk
(af gr. architektonikos ), vedr. arkitektur. ...Artikel i Den Store Danske
stadsbygmester
person, der tidligere administrerede Byggeloven på b ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
KMill
17/07/2011
  • Læst 417 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki