Dansk Biografisk Leksikon

Johann Gottfried Grund

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Johann Gottfried Grund,  27.4.1733-20.9.1796, billedhugger. Født i Meissén, død i Kbh. (Petri), begravet sst. (Petri kgd.). Fra 1748 uddannedes G. i Dresden til billedhugger, rejste 1754 til Berlin hvor han blev svend hos Fr. G. B. Adam, og kom 1757 til Kbh. hos hofbilledhugger J. F. Hännel. 1766 fik han bestalling som hofbilledhugger, 1771 tillige borgerskab som kurvemager. Fra 1762 arbejdede han til stadighed på de kgl. slotte, dels med reparationsarbejder, dels med selvstændige arbejder af mere underordnet karakter. Hovedinteressen for ham som kunstner knytter sig dog til Nordmandsdalens figurer i Fredensborg slotspark, udført 1764 og følgende år. De forestiller norske folketyper udarbejdede på grundlag af nordmanden Jørgen Garnaas' elfenbensfigurer, således som påvist af Einar Lexow. Hertil kommer en række figurer i færøske og islandske dragter; de sidstnævnte blev dog aldrig opstillet. G.s figurer er af ret forskellig kunstnerisk værdi; nogle virker ved deres forenklede og robuste former, andre ved en for tiden usædvanlig og frisk realisme. Som helhed har Nordmandsdalens udsmykning betydning som den første større folkelig-nationale billedcyklus i dansk kunst. Ud over disse figurer kendes nu kun få arbejder af G., bl.a. nogle epitafier (i Boeslunde og Horsens kirker) af ret ringe kvalitet.

Familie

Forældre: porcelænsfabrikant Johan Georg G. og Anna Magdalena. Gift 28.1.1762 i Kbh. (Petri) med Elisabeth Mandorff, døbt 12.11.1728 i Kbh. (Petri), begr. 7.1.1780 sst. (Petri) (gift 1. gang 1745 med hofbilledhugger Johann Friederich Hännel, ca. 1710-61), d. af kurvemager Jacob M. (ca. 1665-1744) og Cathrine (ca. 1687-1755).

Ikonografi

Maleri (Kbh.s bymus.).

Bibliografi

J.G.G.: Afbildn. af Nordmandsdalen i den kgl. lysthauge ved Fredensborg, 1773. – Einar Lexow: J.G. og Nordmandsdalen, Bergen 1916 = Bergens museums årbok 1915-16. Hist.-antikv.. r.I. O. Andrup i Fra arkiv og museum 2.ser. I, 1917-25 78-86. L. Bobé: Die deutsche St. Petri Gemeinde zu Kopenhagen, 1925. Danm.s kirker. Sorø amt II, 1938 764; København I, 1945-58 355 387 405. L. Bobé i Kunstmuseets årsskr. XXIX, 1942 131-38. Jan Steenberg: Fredensborg slot, 1969. Tove Clemmensen: Møbler af N. H. Jardin, C. F. Harsdorff og J. C. Lillie, 1973. Hakon Lund: De kgl. lysthaver, 1977 170 198-205. Aagot Noss: Statuane i Nordmandsdalen, Oslo 1977.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Fredensborg
by i Nordsjælland; 8382 indb. (2014). Freden ...Artikel i Den Store Danske
bestalling
udnævnelsesdokument, der siden Tjenestemandslove ...Artikel i Den Store Danske
billedhugger
skulptør , kunstner, som arbejder med skulptur ...Artikel i Den Store Danske
Dresden
hovedstad i den tyske delstat Sachsen. Dresde ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
VTh-U
18/07/2011
  • Læst 496 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki