Dansk Biografisk Leksikon

Knud Nellemose

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84. Indholdet er opdateret til denne onlineudgave.

Knud Nellemose,  12.3.1908-14.1.1997, billedhugger. Født i Kbh. (Skt. Jacobs), begravet på Bispebjerg kirkegård, ny fællesgrav. N. var kun 16 år og gik endnu i skole da han tjente sine første penge ved kunstnerisk arbejde. Han solgte sportstegninger til B.T. Sport og billedkunst var hans opvækstårs store interesser, og det blev da også de interesser der skulle følge ham og forme hans tilværelse. Den billedkunstneriske interesse kunne imidlertid let have begrænset sig til maleri og tegning hvis ikke billedhuggeren, professor Einar Utzon-Frank, hos hvem N. var elev på kunstakademiet i Kbh., havde betinget sig at N. skulle modellere. Det førte N. ind på billedhuggerens løbebane. Som 20-årig viste han sin første skulptur Spliid, et portræthoved i cement, på Kunstnernes efterårsudstilling 1928. Men selv om han endnu nogle år arbejdede som bladtegner kom der fra nu af fart i arbejdet med skulpturerne. Og det stod allerede nu klart at hans interesse især var rettet mod den naturalistiske menneskeskildring. Han arbejdede nøje på synsoplevelsens grund og gav sig kun nødigt af med at abstrahere. Hans motivverden begrænsede sig hovedsagelig til handlingsmættede bevægelsesmotiver fra sportslivet, brydergrupper og fodboldspillergrupper, samt portrætter og figurer. Han lod sig ofte friste af dynamiske og komplicerede motiver. 1939 lavede han en monumental brydergruppe der blev destrueret året efter, men flere tidligere og mindre versioner af motivet er blevet bevaret, og blandt de andre gode og stærkt bevægede arbejder i hans produktion hører Fodboldgruppe fra 1941, Ung mand med diskos fra 1943, og granitskulpturen Ung falden mand, 1953 der blev monument for frihedskampens faldne i Århus. N. var aktiv modstandsmand under besættelsen tilknyttet modstandsgruppen Frit Danmark. Efter krigen fik han bestillinger på flere frihedsmonumenter, som ud over ovennævnte omfatter monumenter med liggende ung såret mand, fx ved Frihedsmuseet i Kbh., 1951og ved 4. maj-kollegiet i Århus, 1953. N. skabte 1987 Erindring, der skildrer en muselmand med udstrakt hånd fra en af krigens koncentrationslejre. Hans sidste større skulpturer er statuen af B. S. Ingemann, 1988, Marmorkirken i Kbh. og Mål, 1994 til Parken, Kbh.

Hans produktion omfatter tillige en række rolige, statuariske menneskeskildringer i form af portrætter, buster, halv- og helfigurer, bl.a. den fremragende buste af maleren Tyge Bendix (tilh. Statens museum for kunst), af Steen Eiler Rasmussen, 1988 (Frederiksborgmuseet) og af Mogens Koch, 1991-92 (Kustakademiet), og her demonstrerer N. sin indtrængende evne til at forene gengivelsen af et menneskes ydre signalement med dets åndelige konstitution og menneskelige udstråling. Gennem sin forfinede naturalistiske og uforstilte kunst gav N. et værdifuldt bidrag til offentlig dansk kunstnerisk udsmykning idet han har en anselig række skulpturværker placeret rundt om i Danmark. N. er repræsenteret i mange offentlige og private samlinger og udstillede flittigt, såvel herhjemme som i udlandet. 1950 deltog han som dansk repræsentant på Biennalen i Venezia, 1969 afholdt han retrospektiv udstilling i Kunstforeningen i Kbh. og 1984 et separatudstilling på Statens museum for kunst. For sin kunstneriske indsats modtog han flere legater og æresbevisninger, bl.a. 1944 Eckersberg-medaljen, 1968 Thorvaldsen-medaljen. 1988 blev han æresmedlem af Akademiet og Niels-prisen 1991.

Familie

F: assistent, senere inspektør ved KTAS Sophus Vilhelm Aage N. (1877-1919) og Anna Marie Hultgreen (1877-1941). Gift 1. gang 23.12.1930 i Kbh. (b.v.) med maler Rita Goltermann Hansen, født 27.1.1910, død 24.8.1985, d. af civilingeniør Hans Laurits H. (1880-1958) og Johanne Goltermann (født 1883). Ægteskabet opløst 1934. Gift 2. gang 21.10.1950 i Kbh. (b.v.) med Pia Liliana Bendix, født 1.11.1930 i Rom, d. af maler Tyge Zøylner B. (1894-1962) og Lili Henriques (1893-1987). - Bror til Karin N.

Udnævnelser

R. 1962.

Ikonografi

Buste af Povl Søndergaard, 1934 (Kolding mus.) og 1943 (St. mus.). To tegn. af H. Lollesgaard, 1961 (Kgl. bibl.). Tegn. af H. Bendix udst. 1971, og af Eiler Krag. Tegnede selvportr. (bl.a. kobberstiksaml.). Foto.

Bibliografi

K. N. Et udv. af billeder, m. tekst af Preben Wilmann, 1957 = Vor tids kunst LVII. K. N., m. indledn. af samme, red. Thomas Winding m.fl., 1979.

Læs også om Knud Nellemose i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Knud Nellemose
Knud Nellemose
1908-1997, dansk billedhugger; bror til Karin N ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
abstrahere
se bort fra uvæsentlige sider af et emne. ...Artikel i Den Store Danske
signalement
beskrivelse af en persons udseende, især i forbindel ...Artikel i Den Store Danske
billedhugger
skulptør , kunstner, som arbejder med skulptur ...Artikel i Den Store Danske
billedkunst
fællesbetegnelse for maleri, skulptur, tegning, graf ...Artikel i Den Store Danske
Einar Utzon-Frank
1888-1955, dansk billedhugger. Han var oprin ...Artikel i Den Store Danske
Venezia
... Venedig , by i det nordøstlige Italien; r ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
MeHa
13/07/2012
BIrve
13/07/2012
  • Læst 857 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki