Dansk Biografisk Leksikon

Emil Bloch

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Emil Bloch, Harald Emil Bloch,  14.12.1836-7.1.1914, kunsthistoriker. Født i Kbh. (Holmens), død sst., begravet sst. (Ass.). B. uddannedes først som forretningsmand, men forlod handelsvæsenet efter nogle års forløb for helt at hellige sig sine kunsthistoriske interesser. Han tog studentereksamen 1863, søgte vejledning i sit fag hos Høyen og C. J. Thomsen og foretog en studierejse til udenlandske museer, særlig hollandske. Efter at have udgivet et skrift om nederlandsk maleri i 1600-tallet Hollandske Kunstnere (1869) blev han inspektør ved Den kgl. maleri- og skulptursamling efter Høyens død 1870, samtidig med at O. D. Rosenørn-Lehn blev direktør. Under dennes styrelse (indtil 1892) var B. da galleriets egentlige faglige leder, og fra 1883 forenede han denne stilling med embedet som inspektør ved Den kgl. kobberstiksamling. Ved oprettelsen af Statens museum for kunst blev han 1896 direktør ved dette som chef for de tre nævnte kgl. kunstsamlinger; sin afsked tog han 1911 efter at have været knyttet til kunstmuseet i 41 år. B. var den udprægede connaisseur-type, havde en forfinet smag og et skarpt blik, sad også inde med betydelige kundskaber, særlig i grafikkens historie, men som museumsleder savnede han initiativ og viste kun liden forståelse af museets opdragende betydning og af dets forpligtelser over for yngre dansk kunst. Da endelig de pengemidler som museet kunne disponere over til indkøb var særdeles ringe, måtte særlig malerisamlingens udvikling stagnere under hans administration, medens kobberstiksamlingen dog fik værdifulde forøgelser. B.s forfatterskab er hverken omfattende eller betydeligt. Foruden katalogarbejder og det ovenfor nævnte skrift har han kun udgivet et par studier over grafisk kunst Albrecht Durer, 1874, Blade af Kobberstikkunstens Historie, 1879 og skrevet den biografiske tekst til J. T. Lundbye, Billeder i Træsnit med Digte af Holger Drachmann. 1884.

Familie

Forældre: grosserer, silke- og klæde-handler Jørgen Peter B. (1795–1874) og Ida Emilie Ulrikke Henriette Weitzmann (1805–91). Ugift. – Bror til Carl B. (1834–90), Oscar B. og William B.

Udnævnelser

R. 1885. DM. 1897.

Ikonografi

Afbildet på C. Blochs Et Overfald, 1857. Tegn. af C. Bloch (bl.a. St. mus.), radering af samme 1868. Mal. af C. T. Melchior. Buste af V. Bissen. Tegn. af P. Bloch (St. mus.). Foto.

Bibliografi

III. tid. 23.12.1906. G. Philipsen sst. 20.8.1911. Karl Madsen i Politiken 10.1.1914. Kunstmuseets årsskr. s.å. 155. – Papirer i Rigsark. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Læs også om Emil Bloch i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Emil Bloch
Emil Bloch
1836-1914, dansk kunsthistoriker; bror til Carl, ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Holger Drachmann
Holger Henrik Herholdt Drachmann , 9.10.1846 ...Artikel i Den Store Danske
nederlandsk
... vestgermansk sprog. Nederlandsk er officielt sp ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
CEll
17/07/2011
  • Læst 432 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki