Dansk Biografisk Leksikon

Th. Oppermann

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Th. Oppermann, Carl Rudolph Theodor Oppermann,  8.10.1862-7.2.1940, kunsthistoriker. Født i Kbh. (Frbg.), død på Montebello, urne på Solbjerg kgd. Efter studentereksamen 1881 (privat dimitteret) studerede O. mineralogi, fik accessit for en prisopgave 1886 og uddannede sig jævnsides hermed som billedhugger hos Vilh. Bissen og i Kunstnernes studieskole hos Frans Schwartz. Kunsthistoriske interesser fik dog overtaget; O. blev knyttet til Ny Carlsberg Glyptotek hvis inspektør han var 1897-1915. Efter Mario Krohns død blev han 1921 direktør for Thorvaldsens museum fra hvilket embede han tog sin afsked 1932. – O.s to ungdomsarbejder Kunst og Liv i det gamle Florens, 1895 og Kunst og Liv i Nederlandene fra 1400 til 1700, 1898 er af populær art. Større vægt har hans skrift Kunsten i Danmark under Frederik V. og Christian VIL Bygnings-, Billedhugger- og Malerkunstens Frigørelse, 1906; som dets undertitel antyder er synspunktet for fremstillingen ensidigt, og dyberegående historiske undersøgelser bliver ikke forelagt, men vurderingen af nyklassicismens danske skulptur er kyndig og smagfuld og har bidraget ikke lidet til rehabiliteringen af 1700-årenes kunst i Danmark. Også i O.s senere litterære produktion indtager skulpturhistoriske arbejder den centrale plads. 1916 kom den vægtige monografi af Hermann Ernst Freund, en grundlæggende bog, 1924-30 Thorvaldsen I-III, en roligt fremadskridende levnedsskildring og deskriptiv kommentar til mesterens værk. Dette stort anlagte og i mange henseender fortjenstfulde skrift har vel mere sin styrke i totalbilledet, fastholdt i kølig klarhed, rene omrids og fornem tone end i det analytiske arbejde og den historiske redegørelse for Thorvaldsens europæiske placering. I rent biografisk henseende er særlig værkets første bind af betydning. Til disse skrifter slutter sig den smukke værdsættelse af billedhuggeren Ludvig Brandstrup (1932).

O. har endvidere skrevet en lille bog om Wilhelm Marstrand, 1920 og Joakim Skovgaards Billeder i Viborg Domkirke, 1916. – I Berlingske Tidende skrev O. gennem en længere årrække aktuel kritik ud fra en overvejende konservativ kunstbetragtning. Som leder af Thorvaldsens museum fortsatte han Krohns reorganiseringsarbejde.

Familie

Forældre: fuldmægtig, senere kontorchef i justitsministeriet, kancelliråd Rudolph Theodor O. (1827-65) og Christiane Margrethe Wolff (1831-82). Gift 1.3.1895 i Kbh. (Frue) med Marie Franziska Thomsen, født 1.7.1862 i Kbh. (Johs.), død 17 8.1939 på Montebello, d. af docent, senere professor, gehejmekonferensråd Julius T. (1826-1909) og Elmine Hansen (1832-90).

Udnævnelser

R. 1913. DM. 1929.

Ikonografi

Tegn. af Carl Jensen udst. 1928. Foto.

Bibliografi

Sig. Schultz i Medd. fra Thorvaldsens museum, 1935 12f; sst. 1948 40 48 84 102. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Frans Schwartz
1850-1917, dansk maler og raderer. Frans Schwart ...Artikel i Den Store Danske
Wilhelm Marstrand
... Nicolai Wilhelm Marstrand, 24.12.1810-25 ...Artikel i Den Store Danske
Berlingske Tidende
fra 2011 Berlingske , dansk avis, grundlagt ...Artikel i Den Store Danske
prisopgave
opgave, der stilles af et universitet, et videns ...Artikel i Den Store Danske
Florens
se Firenze . ...Artikel i Den Store Danske
billedhugger
skulptør , kunstner, som arbejder med skulptur ...Artikel i Den Store Danske
Viborg Domkirke
kirke i Viborg, oprindelig opført i 1100-1200 ...Artikel i Den Store Danske
mineralogi
(af mineral og -logi ), videnskab, der beskæf ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
CEll
18/07/2011
  • Læst 597 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki