Dansk Biografisk Leksikon

Adolph Kittendorff

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Adolph Kittendorff, Johan Adolph Kittendorff,  5.4.1820-20.4.1902, litograf. Født i Kbh. (Fred. ty.), død på Frbg., begravet sst. K. kom i lære hos malermester J. G. Berg efter råd af arkitekt G. F. Hetsch, men overgik efter endt læretid til Em. Bærentzen & Comp.s litografiske institut, da hans kunstneriske evner viste sig at holde hvad de havde lovet. Samtidig med sin uddannelse her besøgte han kunstakademiet i en længere årrække og vandt den lille sølvmedalje 1841 og den store 1849. 1855 blev han ansat som lærer i tegning for akademiets forberedelsesklasse, og han virkede her lige til 1893. Ved sin flid og sin rene, beskedne personlighed blev han højt skattet såvel af sine kolleger som af de skiftende hold af elever. Flere af tidens bedste kunstnere som Wilhelm Marstrand og Vilhelm Kyhn hørte til hans nærmeste venner. K. kan vel nok betegnes som den litograf her i landet der er nået videst kunstnerisk set. Allerede i sin tidlige ungdom hos Em. Bærentzen omtegnede han på sten J. Th. Lundbyes tegninger til H. V. Kaalunds Fabler for Børn (1844) og Rørbyes til Chr. Winthers Fem og tyve Billeder for smaa Børn (1846). Begge disse bøger hører til 1800-tallets smukkeste danske børnebøger. 1850 oprettede han sammen med I. W. Tegner firmaet I. W. Tegner & K. der eksisterede til Tegners død 1893 og bl.a. udsendte en lang række portrætter og – hvad der betragtes som K.s hovedværk – Billeder efter danske Malere med 186 blade i folioformat, et for sin tid meget fortjenstfuldt reproduktionsværk der spænder lige fra Albert Küchler til Julius Paulsen. I denne sammenhæng må også nævnes hans enkeltblade fra treårskrigens tid mest efter N. Simonsens og J. V. Sonnes billeder. Broderen Axel Kittendorffs forskellige illustrerede forlagsværker og træsnit er også for en væsentlig del gjort efter K.s tegninger.

Familie

Forældre: vævermester Johann Adolph Friedrich K. (1793–1849) og Anna Amalie Elisabeth Kuhn (1797–1864). Ugift. – Bror til Axel K.

Udnævnelser

R. 1890.

Ikonografi

Mal. af F. Vermehren, 1860 (Fr.borg). Tegn. af P. C. Skovgaard, 1869 (Kgl. bibl.), af W. Marstrand, 1869 (Fr.borg) og tegnet s.m. F. G. Hertzog af samme, 1871 (sst.). Afbildet på tegn. af Carl Thomsen, 1871. Relief af Th. Stein, 1890. Mal. af S. Vermehren, 1893. Foto.

Bibliografi

P. Krohn i Tidsskr. for kunstindustri II, 1896 150f. Bernhard Olsen i Bogvennen, 1900 43–54. Litografien i Danm. III, 1922 22f. F. Hendriksen: Mennesker og oplevelser, ny udg. 1932 342f. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Julius Paulsen
1860-1940, dansk maler, uddannet som malersve ...Artikel i Den Store Danske
Wilhelm Marstrand
... Nicolai Wilhelm Marstrand, 24.12.1810-25 ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HSHend
18/07/2011
  • Læst 452 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki