Søgeteksten H. A. Brendekilde er blevet fremhævet i artiklen. Klik her, hvis du ønsker at fjerne søgeteksten fra artiklen.

Dansk Biografisk Leksikon

H.A. Brendekilde

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

H.A. Brendekilde, Hans Andersen Brendekilde, 7.4.1857-30.3.1942, maler. Som barn morede H.A. Brendekilde sig med at snitte dyrefigurer i træ, og allerede i tolvårsalderen lod faderen ham besøge en snitteskole i Odense. Senere kom han i sten- og billedhuggerlære sammesteds, og takket være enkefru Blumensaadt der interesserede sig for ham kom han til København hvor han af maleren H.A. Hermansen dimitteredes til Akademiet 1877. Efter at have fået afgang som modellør 1881 slog han pludselig om, blev maler og debuterede som sådan på Juleudstillingen 1882. Næste år udstillede han som maler på Charlottenborgs forårsudstilling med Søndag Eftermiddag i en fynsk Bondegaard som Karl Madsen beskriver som "et billede med noget afstikkende farver, men som gav en ejendommelig udtryksfuld og sanddru skildring af landbolivet". I store figurbilleder som leder tanken hen på Jules Bastien-Lepage (Vinterlandlivet, Juletræer fældes Skoven) fortsatte han denne skildring af landbefolkningens liv, undertiden også i retning af den sociale genre der dyrkedes af brødrene Frants og Erik Henningsen (Udslidt, 1890). I andre af hans billeder har motivet en nykristelig-religiøs grundtone som fx i Kunstmuseets store billede En Landevej, 1893 hvor den unge tømrer prædiker for stenslageren og hans hustru, eller i skildringen af Vorherre som Gæst hos den fattige. I senere år helligede H.A. Brendekilde sig landskabsmaleriet ved siden af en broget produktion af folkelivsbilleder. Han hørte til Charlottenborgudstillingens faste stab. 1892 og -93 modtog han Akademiets årsmedalje, henholdsvis for Foraar og En Landevej, og 1896 den Eibeschiitzske præmie for Kain ved sit Arbejde paa Marken efter at have ihjelslaaet Abel.

Med akademiets rejsestipendium var H.A. Brendekilde 1889–90 i Tyskland, Frankrig, Schweiz, Italien, Ægypten og Syrien, rejste 1894–95 med det Ancherske legat i Tyskland og Italien og var 1908–09, 1922–23 atter i Italien. Hos Herman A. Kähler i Næstved udførte han en del keramik, bl.a. til udstillingen i København 1888. Uden for København er H.A. Brendekilde bl.a. repræsenteret på museerne i Ålborg, Århus, Odense, Ribe, Varde og Göteborg. Foreningen for national kunst afholdt mindeophængning for H.A. Brendekilde 1957 på Charlottenborg, og Fyns stifts kunstmuseum viste Brendekilde-udstilling 1976.

Familie

H.A. Brendekilde blev født i Brændekilde på Fyn, døde i Jyllinge, Københavns amt, urne på Solbjerg kirkegård, København.
Forældre: husmand, træskomager Anders Rasmussen (1827–93) og Maren Nielsdatter (1828–1903). Navneforandring 13.3.1884. Gift 1. gang 25.3.1884 på Frederiksberg med Ida Juliane Antonia Nielsen, født 20.9.1860 i Holtug, Præstø amt, død 9.2.1920 i København, d. af skovfoged Hans Henrik Nielsen (1805–80) og Caroline Juliane Frederikke Siche (ca. 1826–77). Ægteskabet opløst. Gift 2. gang med Maren Kristine Hansen, født 7.7.1872 i Holme Olstrup, Præstø amt, død 11.4.1956 i København, d. af indsidder Hans Peter Hansen (1843–1908) og Margrete Jensdatter (født 1845).

Bibliografi

Herman Madsen: Fynsk malerkunst, 1959 56–65.

Ikonografi

Mal. af L.A. Ring, 1882. Afbildet på radering af Adolph Larsen, 1899: Musik i ateljeret. Buste af Rasmus Andersen, 1901 (Odense bys mus.). Mal. af Kamma Jessen, f. Brendekilde.

Læs også om H.A. Brendekilde i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om H.A. Brendekilde
H.A. Brendekilde
Hans Andersen Brendekilde , 1857-1942, dansk ma ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Jyllinge
by ved Roskilde Fjord mellem Frederikssund og ...Artikel i Den Store Danske
Vorherre
se gud og Herren . ...Artikel i Den Store Danske
Syrien
republik i Mellemøsten. Landet var frem til afslut ...Artikel i Den Store Danske
Musik
Klassisk musik og jazz, folkemusik, rock, funk ...Artikel i Den Store Danske
Rasmus Andersen
1861-1930, dansk billedhugger. Uddannet på Kuns ...Artikel i Den Store Danske
Jules Bastien-Lepage
1848-1884, fransk maler. Uddannet på kunstakadem ...Artikel i Den Store Danske
Marken
hollandsk by ved Markermeer 20 km nordøst for ...Artikel i Den Store Danske
kunstmuseum
se museum . ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
MeBod
17/07/2011
  • Læst 2868 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki