Dansk Biografisk Leksikon

Herman Vedel

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Herman Vedel, Herman Albert Gude Vedel, ved dåben Wedel, 1.3.1875-1.12.1948, maler. Født i Kbh. (Frue), død sst., urne på Tibirke kgd.

Herman Vedel tog 1893 studentereksamen inden han via Teknisk skole kom på kunstakademiet hvor han gik 1894-97. 1896-99 søgte han desuden Zahrtmanns skole. Ligesom flere af sine samtidige omkring århundredskiftet, Sigurd Wandel, Vilhelm Tetens og Vilhelm Hammershøi søgte han at mestre det stemningsbetonede figurbillede. På Charlottenborg udstillede han 1900 Billede af en ung pige som straks blev købt til kunstmuseet der få år forinden var genåbnet i ny skikkelse i Sølvgade. Dette har rimeligvis sammen med den strøm af reproduktioner som cirkulerede i disse år bidraget til den voldsomme interesse for ældre billedkunst som er så karakteristisk for Herman Vedel og mange samtidige. Således er adskillige af hans tidlige billeder præget af kærlighed til højrenæssancens venezianere, fx Tre kvinder på en balkon, 1905, til caravagisternes halvfigursportrætter og Rembrandt. Også det at forske i clair-obscurens muligheder optog ham stærkt og er et karakteristisk træk i hele hans produktion.

Foruden figurbillederne har Herman Vedel malet interiører i form af situationsskildringer i slægt med Viggo Johansens. Herman Vedel var endnu ung da han blev næsten helt optaget af portrætbestillinger, en genre hvor han mestrede den traditionelle, repræsentative portrætgengivelse. Her fandt han sit egentlige felt, og da en lang række bestillinger gjaldt samfundets fremstående mænd, blev Herman Vedel ad denne vej kendt, ligesom hans arbejder i stort tal findes på Fr.borg. Enkelte gange gennemførte han stort anlagte gruppeportrætter, fx Fra forhandlingerne om grundloven af 5. juni 1915 (folketinget) for hvilket han 1918 modtog Eckersbergmedaljen, og 1926-27 Carlsbergfondets direktion (Videnskabernes selskab). Enkelte af hans modeller har i kraft af deres personlighed udfordret hans evner i højere grad end sædvanligt. Portrætterne af fx Vilhelm Wanscher, 1913 (Århus kunstmuseum), Georg Brandes, 1922 (Fr.borg) og Johannes V. Jensen, 1947, bærer præg af et større kunstnerisk engagement.

Familie

Forældre: undernotar, senere notarius publicus, kgl. translatør i tysk Johan Peter Bernth Wedel (1847-1924) og Anna Elisabeth Gude (1849-1919). Gift 21.12.1906 i Kbh. (b.v.) med pianist Karen Hertz, f. Wellmann, født 24.9.1875 i Køng, Præstø amt, død 17.4.1951 i Kbh. (gift 1. gang 1899 med kunsthistoriker Peter Hertz, 1874-1939), d. af læge Carl Vilhelm Wellmann (1842-85) og Mathilde Sophie Krebs (1845-1916, gift 1. gang 1889 med teolog P. O. Ryberg Hansen, 1860-1911).

Ikonografi

Afbildet på gruppebillede af Sig. Wandel, 1904. Selvportr. 1906. Tegn. af Rasmus Christiansen, 1908. Selvportr. 1912. Selvportr. (Kbh.s bymus.). Selvportr. udst. 1936. Selvportr. 1938, 1941 (udstillingsfonden, Charlottenborg) m.fl., bl.a. med familie. Tegn. af Carl Jensen udst. 1948. Tegn. af Carl Thomsen. Foto.

Bibliografi

Sophus Michaëlis i Kunst II–III. 1900-01; VI-VII, 1904-05. Jens Thiis i Politiken 5.5.1908. Walter Schwartz sst. 26.2.1945. Chr. Elling sst. 3.12.1948. Vilh. Wanscher i Kunstbl., 1909-10 69f. Samme i Hovedstaden 12.2.1913. Carl V. Petersen i Tilskueren XXX, 1913 I 502f. Johs. E. Hohlenberg i III. tid. 2.3. s.å. C. A. S. Dalberg og P. M. Plum: Metropolitanskolen, 1916 tillæg 362. Studenterne fra 1893, 1918 123f. Sv. Leopold i Nationaltid. 7.5.1918. Jan Zibrandtsen sst. 28.2.1945. Lars Rostrup Bøyesen i Berl. aften 2.12.1948. Katalog for dødsboauktion, Arne Bruun Rasmussen, 1951 nr. 24.

Læs også om Herman Vedel i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Herman Vedel
Herman Vedel
1875-1948, dansk maler, uddannet på Kunstakadem ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Wedel
holstensk uradelsslægt, der kendes fra 1200-t. Brødr ...Artikel i Den Store Danske
Billede
...Artikel i Den Store Danske
Vilhelm Wanscher
1875-1961, dansk kunst- og arkitekturhistorik ...Artikel i Den Store Danske
Vilhelm Hammershøi
15.5.1864-13.2.1916, dansk maler. Vilhelm Ham ...Artikel i Den Store Danske
Rembrandt
egl. Rembrandt Harmenszoon van Rijn , 15.7.1 ...Artikel i Den Store Danske
Vedel
dansk slægt, hvis navn er en latinisering af byn ...Artikel i Den Store Danske
billedkunst
fællesbetegnelse for maleri, skulptur, tegning, graf ...Artikel i Den Store Danske
Georg Brandes
Georg Morris Cohen Brandes , 4.2.1842-19.2.1 ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
EFabr
18/07/2011
  • Læst 917 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki