Dansk Biografisk Leksikon

Valdemar Kornerup

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Valdemar Kornerup, Valdemar Vincent Kornerup,  1.5.1865-24.3.1924, maler. Født i Kbh. (Garn.), død sst., begravet sst. (Garn.). K. kom i malerlære og i lære hos faderen og dimitteredes af J. F. Busch til Akademiet som han besøgte fra okt. 1881 til maj 1885 og forlod med afgang. Tillige malede han model på Kunstnernes frie studieskole under P. S. Krøyer. Et par år var han ansat som tegnelærer på V. Kleins tegneskole for kvinder og havde derefter 1887–88 som tegnelærer for lensgreve Chr. E. Reventlow lejlighed til at besøge Tyskland, Frankrig og Østrig-Ungarn med sin elev. 1898–1902 opholdt han sig i Norge for at søge helbredelse for en lungesygdom, og 1912 foretog han en rejse i Middelhavslandene. 1890 og 1892 modtog han akademiets pengepræmier for modelfigurer, fik 1890 og 1891 Bielkes legat, vandt 1891 den lille guldmedalje for Abisag fremføres for David, 1893 halvdelen af den Eibeschützske præmie for Den badende Susanne samt 1895 den Neuhausenske ekstrapræmie for En Billedhugger (Aksel Hansen) i sit Værksted (Museet i Lübeck). K. debuterede på Charlottenborg 1887 og udstillede her årlig, foruden at han 1904, 1907–10 og 1922 var repræsenteret på Kunstnernes efterårsudstilling. Der var kunstnere i slægten, og han følte sig stærkt knyttet til traditionen i dansk kunst. I sit debutarbejde Et Almuebryllup i Vartov Kirke, 1886 (Hirschsprungs samling) der står som hans betydeligste arbejde, viste han en stærk tilknytning til 80ernes realistiske miljøskildring. Han slog dog snart ind på et genremaleri i mere gammeldags forstand, og skønt han havde blik for de rent maleriske værdier blev hans kunst, navnlig da han fandt sig et speciale i det nationale folkelivsmaleri, efterhånden stærkt præget af påvirkning fra J. Exner og Fr. Vermehren. Han var en dygtig figurmaler og kompositør, og hans skildringer af almuens indendørsliv, i hvilke han søgte at give en karakteristik af den danske bondebefolkning, skaffede ham en betydelig popularitet. Ofte gik han stærkt ind på den rent saglige gengivelse af enkelthederne i interiøret og kunne med stor omhu udpensle mønstre i bønderkonernes hovedtøjer eller dekorationen på de malede bondekister, og mange af hans billeder har herigennem en ikke ringe kulturhistorisk værdi. I de senere år malede K.. talrige interiører fra sit hjem, Skansen i Hillerød. Desuden har han malet landskaber, bl.a. fra sit ophold i Norge, og hans portræt af Pastor H. F. Rørdam (1911) findes i Lyngby kirke samt på Fr.borg, til hvilket museum han tillige har udført en række portrætkopier efter ældre danske malere.

Familie

Forældre: litograf og portrættegner Lars Andresen K. (1822–94) og Anna Margrethe Julie Berentsen (1828–88). Gift 1. gang 28.5.1895 i Tårbæk med Agnes Margrethe Stisgaard, født 18.5.1866 i Åbenrå, død 4.9.1899 i Ålsgårde, d. af apoteker Peter Christian S. (1820–93) og Johanne Charlotte Algreen-Ussing (1829–81). Gift 2. gang 2.4.1903 i Kbh. (Frue) med Ada Dorthea Christine Johanne (Jeanne) Hertz, født 25.10.1879 i Kbh. (Holmens), død 15.2.1934 sst., d. af premierløjtnant i marinen Carlo Louis Isaac H. (1851–92) og Johanne Marie Martine Gildsig Timm (1850–82). – Far til Bjørn K. Bror til A. K. og Th. K.

Ikonografi

Selvportræt på mal. Besøg i atelieret, 1909. Foto.

Bibliografi

Fr.borg amts avis 30.4.1915. Kat. for dødsboauktionen, Charlottenborg 1924.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
kulturhistorisk
vedr. kulturhistorie . ...Artikel i Den Store Danske
Østrig-Ungarn
personal- og realunion mellem kejserriget Øs ...Artikel i Den Store Danske
genremaleri
... folkelivsskildring , skildring af mennesk ...Artikel i Den Store Danske
Vartov Kirke
kirke i København, opført 1753-55, se Vartov . ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
MeBod
18/07/2011
  • Læst 843 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki