Dansk Biografisk Leksikon

Vilhelm Tetens

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Vilhelm Tetens,  21.11.1871-13.1.1957, maler. Født i Kbh. (Garn.), død i Fredensborg, begravet på Asminderød kgd. Som dreng modtog T. vejledning af Malthe Engelsted. Efter forberedende undervisning hos C. N. Overgaard kom han ind på kunstakademiet og søgte dets forberedelsesklasse marts 1887– jan. 1890 Derfra gik han over til Kunstnernes studieskole hvor han blev K. Zahrtmanns elev fra 1890 til foråret 1895. Han begyndte at udstille på Høstudstillingen hos Kleis 1892, Oktoberudstillingen 1893 (begge af Zahrtmannelever) og Kunstnernes studieskole-udstilling 1896 og fik s.å. et portræt antaget på Charlottenborgs forårsudstilling hvor han siden udstillede. Videre deltog han i den danske udstilling hos Liljevalch i Stockholm 1919, og han har haft egne udstillinger i Kunstforeningen 1906 og nov.-dec. 1941.

Gennem T.s produktion går der en stræben efter monumentalstil i slægt med Vilh. Hammershøis og Ejnar Nielsens, en stor enkelhed i billedfladens holdning, i kompositionelle virkninger, i følelse og i den i lyset slørede, men markante kolorit med brudte farver han stedse søger, alt sammen bestemt fastholdt lige fra hans ungdoms store figurkompositioner ti! de seneste års anselige portrætter. Det faldt naturligt i tråd med hans noble personlighed og stilfærdige psykologiske fordybelse i skildringen af de mennesker han malede og giver hans billeder en stille værdighed. Disse træk gør sig ensartet gældende både i hans figurlige arbejder og hans arkitekturstykker (partier fra Roskilde domkirke 1911 og 1912, fra det gamle Asiatisk Kompagnis bygninger i Strandgade 1912 og 1915, fra Kronborg 1914). Tidligere havde T. oftere stillet sig og løst komplicerede opgaver. Zahrtmann roste Christi Gravlæggelse (udst. 1898). Smukkest viste hans overlegenhed som kompositør sig måske i den omfangsrige portrætgruppe Familien i det Grønne, 1902–03 (Århus museum), fordi hvert træk i kompositionen er begrundet i personernes karakteristik og beskæftigelse, men især må det fremhæves at han er en af de danske malere der finest har forstået det nøgne mandslegeme, ikke alene i struktur og bevægelsesfunktioner, men også i dets individuelle, så at sige portrætlige ejendommeligheder (Orfeus og Eurydike, 1906, den siddende mandlige model 1912). Denne egenskab fik et storstilet udtryk i billedet af de badende unge mænd i den sene sommeraften (1905), et for sin tid fortrinligt arbejde der dengang vel vakte opmærksomhed, men næppe har fået den værdsættelse det fortjener. – Portrættet var gennem alle år T.s interesse (den norske maler Wold Thorne 1892, tegneren Kongstad Petersen 1896, pastor Ole Jørgen Sadolin 1904, professor P. T. Foldberg, for hvilket akademiet tildelte T. årsmedaljen (Eckersbergs medalje) på Charlottenborg forårsudstilling 1919, Jeppe Aakjær 1936, Otto Skeel s.å., i Roskilde adelige jomfrukloster), men i de sidste år gjorde T. navnlig sin indsats på dette område. Hovedværkerne er portrættet af fru Mette Bentzon, f. Gjessing (1930), dobbeltportrættet af ham selv og broderen Lavrids Tetens, 1920, Den Ensomme (af Lavrids Tetens), 1935 og et par selvportrætter 1922 og 1931. – T. opholdt sig gentagne gange i Norge og foretog et par rejser til Berlin og til Sverige. 1902–10 var han kostumier ved Det kgl. teater. Han er repræsenteret i kunstmuseet (En ung Mand, udst. 1904; Vindue med blomstrende Hyld, 1939), Den Hirschsprungske samling, Århus museum og kunstsamlingen på Koldinghus (Interiør med to Figurer, 1904). I Strib kirke findes altertavlen Jesus og den rige Yngling.

Familie

Forældre: urtekræmmer og sukkerbager Malthe Sehested T. (1834–90) og Jenny Marie Hansen (1848–1915). Ugift. – Bror til Lavrids T.

Ikonografi

Mal. af O. Wold-Torne, 1892 (Hirschsprung). Mal. af Chr. Kongstad Petersen, 1896. Afbildet på mal. af S. Wandel, 1904 (Århus kunstmus.). Buste af Grete Hammeleff 1905–06. Malede selvportr. udst. 1914, 1922, 1935 og 1955. Selvportr. s.m. Lavr. Tetens på mal. 1920 og s.m. to brødre 1939. Tegn. af Otto Christensen, 1941 (Fr.borg) og af H. Lollesgaard (Kgl. bibl.). Mal. af H. Vedel, af Tycho Jessen og af Luplau Janssen. Foto.

Bibliografi

Sophus Michaglis i Kunst VI, 1904. Kr. Zahrtmann. En mindebog, udg. F. Hendriksen, 1919. S. Danneskjold-Samsøe i Tilskueren XLVIII, 1931 II 421f. Sig. Schultz i Nationaltid. 2.12.1941. Katalog for udstill., Kunstforen., 1941. Jan Zibrandtsen: Moderne da. maleri, 1948 (2. udg. 1967). Hanne Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns skole, 1979 140f. – Papirer i Kgl. bibl.

Læs også om Vilhelm Tetens i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Vilhelm Tetens
Vilhelm Tetens
1871/1873-ca. 1957, dansk maler, uddannet på Ku ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Fredensborg
by i Nordsjælland; 8382 indb. (2014). Freden ...Artikel i Den Store Danske
Eurydike
i græsk mytologi Orfeus' elskede, som han forgæves ...Artikel i Den Store Danske
Koldinghus
tidligere kongeligt slot i Kolding, formentli ...Artikel i Den Store Danske
jomfrukloster
se kloster . ...Artikel i Den Store Danske
Asminderød
tidligere kirkelandsby, nu sammenvokset med Fre ...Artikel i Den Store Danske
Malthe Engelsted
1852-1930, dansk maler. Engelsted uddannede sig ...Artikel i Den Store Danske
Jeppe Aakjær
10.9.1866-22.4.1930, dansk forfatter. Jeppe J ...Artikel i Den Store Danske
Høstudstillingen
dansk kunstnersammenslutning, oprindelig dannet 1932 ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
SiSch
18/07/2011
  • Læst 740 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki