Dansk Biografisk Leksikon

Lauritz Holst

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Lauritz Holst, Lauritz Bernhard Holst,  20.8.1848-19.7.1934, marinemaler. Født i Bogense, død i Bournemouth, asken spredt over Nordsøen. H. lærte hjemme som dreng at tegne af sin ældre bror Peter som havde gået på akademiet, og kom som ung en tid i malerlære i Kbh. Han følte imidlertid stor længsel efter at rejse og se fremmede lande, og allerede som 20-årig drog han af sted til USA. Her rejste han meget omkring, var bl.a. i Mexico og San Francisco og boede mange forskellige steder, den længste tid i Chicago hvor hans malerier gjorde lykke (bl.a. The Golden Gate ca. 1869), og hvor han blev optaget som medlem af Chicago akademiet. I begyndelsen af 70erne vendte han tilbage til Danmark og bosatte sig en tid i Hellebæk, men kunne ikke falde til ro her. Han rejste ud igen, denne gang til England, og tog i en årrække ophold i Scarborough. 1878 vendte han igen tilbage til Danmark og slog ned på Mary Hill i Helsingør. Han gjorde dog stadig herfra ture til England. Fra 1883 havde han et atelier i Chelsea og senere i South Kensington indtil han endelig 1896 ved sit andet ægteskab helt knyttedes til dette land og tilbragte den sidste snes år af sit liv i Bournemouth. På grund af sine stadige ophold i udlandet blev H. ikke ret kendt herhjemme som maler. Han begyndte at udstille på Charlottenborg 1873 og var igen repræsenteret 1878–80 og 1883–91, men hørte derpå helt op at udstille i Danmark. Først 1934 afholdt "Samleren" en udstilling af hans arbejder i Kbh. I udlandet derimod, navnlig i USA og England, blev hans navn kendt, og hans ry voksede yderligere da han blev protegeret af både det engelske og danske kongehus som købte hans billeder, og zaren udnævnte ham til sin marinemaler. Mellem 1878 og 1902 udstillede han på Royal Academy i London i alt en halv snes billeder, deriblandt The Derelict. Morning after the storm, 1878, An Atlantic roll off Kilkee, Ireland, 1888, samt billeder fra Biarritz, Gibraltar og Ægypten (Nilbåde). Som marinemaler tilhørte H. oprindelig den danske skole og var i slægt med samtidige danske marinemalere som Christian Blache, Anton Melbye og C. F. Sørensen. H. var en meget berejst mand og havde en evne til at finde motiver som interesserede og tilrettelægge disse med sans for både stemning og belysning, og når han kunne slå så godt an i England var det sikkert fordi hans mariner foruden deres friskhed rummer en vis "picturesqueness" som falder i englændernes smag (fx Fishing Fleet on the Mersey og Towards Sunset, i Bournemouth museum). I kunstnerisk henseende var han ingen foregangsmand og har næppe heller ønsket at være det. Han elskede havet og malede løs med frejdighed og glæde over det han så, og udviklede med årene en evne til at gengive bølgerne og det bevægede hav med en stærkt illuderende virkning. XXX Foto.

Familie

Forældre: malermester Niels Peter H. (1807–69) og Sophie Bambine Ritz (1810–96). Gift 1. gang 17.8.1870 i Bogense med Marie Sophie Frederikke Langkilde, født 26.7.1849 på Kærsgård, Brænderup sg., død 11.2.1915 i Hellerup, d. af forpagter på Kærsgård, senere ejer af Christianslund ved Bogense Christoffer L. (1817–73) og Ane Josephine Petrine Lund (1823–97). Ægteskabetopløst. Gift 2. gang 14.9.1896 (St. Nicolas Cole Abbey, London) med Josephine Mary Rose, født 27.6.1854, 15.5.1936 i Bournemouth (gift 1. gang 1883 med commander i flåden Crawford Caffin), d. af advokat William R. og Martha Overend.

Bibliografi

E. Staley i Studio XXX, London 1904 122–30. Bull. of the Russell-Cotes art gallery & museum XII, Bournemouth 1933 nr. 1 2–6. Olav Holst i Samleren, 1934 febr. 25–27. Ekstrabl. 18.10.1935. – Breve i Kgl. bibl. og Hirschsprungs saml.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Mersey
flod i NV-England; 112 km lang med udspring i Pennin ...Artikel i Den Store Danske
Bogense
by på Nordfyn; 3721 indb. (2014). Med nyere p ...Artikel i Den Store Danske
Scarborough
kystby ved Nordsøen i North Yorkshire amt, NØ-Englan ...Artikel i Den Store Danske
Anton Melbye
1818-1875, dansk maler, bror til Fritz og ...Artikel i Den Store Danske
Ægypten
se Egypten . Der er ifølge Retskrivningsordbog ...Artikel i Den Store Danske
Christian Blache
1838-1920, dansk maler. Blache kom i skibsbyg ...Artikel i Den Store Danske
Biarritz
badested i Baskerlandet, i Frankrigs sydvesthjør ...Artikel i Den Store Danske
marinemaler
maler, som dyrker den art af landskabsmaleri, hvor s ...Artikel i Den Store Danske
Bournemouth
by ved Kanalen 40 km SV for Southampton, England; ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
MeBod
18/07/2011
  • Læst 854 gange

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki