Dansk Biografisk Leksikon

Kr. Kongstad

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Kr. Kongstad, Johan Kristian Kongstad,  9.4.1867-24.6.1929, tegner, bogtrykker. Født i Kbh. (Frels.), død i Holte, begravet i Petri k.s kapel. K. kom femten år gammel i lære hos malermester E. Schmiegelow og gik efter at være blevet malersvend 1886–88 på Frans Schwartz' malerskole, der senere overtoges af Kristian Zahrtmann. Fra 1888 virkede han som tegnelærer ved Efterslægtselskabets skole. Sine forsøg på at komme ind hos forlagene som illustrator havde han ikke held med. Adskilligt bedre gik det, da han gav sig til at arbejde med bogens ydre – i første omgang forsatspapirer. Denne interesse førte til at han 1894 åbnede et atelier for bogudstyr der navnlig tog sigte på bogbindenes dekoration. Hans bekendtskab med bogtrykkeren Simon Bernsteen vakte imidlertid hans interesse også for bogens indre. Efter at have lært sig at skære i træ og efter et kortere ophold i München nedsatte han sig i Frederiksværk hvor han på en primitiv presse begyndte at trykke sine træsnit selv. Efter denne forberedelse indrettede han et rigtigt bogtrykkeri i Fredensborg – senere flyttedes det først til Helsingør og derpå til Hillerød - og 1903–20 udsendte han over 40 bøger, tilrettelagte, udsmykkede og trykte af ham selv. – K. var autodidakt som bogtrykker. Hans betydning ligger dels i den fornyelse han bragte i skriftmaterialet idet han for en stor del søgte sine skrifter fra nye kilder, fra engelske, italienske og hollandske skriftstøberier, dels i den helstøbthed han, der selv tegnede og ofte selv skar sine illustrationer, formåede at få over en bog. Han foragtede illustrationer efter fotografier der fordrede det glatte papir, og brugte kun kraftige tegninger der sammen med de godt valgte skrifter på et egnet papir gav hans bøger et gedigent præg. Samtidig var han en meget brugt illustrator og i sine senere år var han kunstnerisk konsulent ved Gyldendalske Forlag uden dog at komme til at præge dets produktion synderligt. Han udførte her tegningerne til sit største værk Den gamle Købstad I-II, 1926 og 1929, tekst af Hugo Matthiessen og Vilh. Andersen, med billeder af gamle huse og gadeprospekter der efterhånden var blevet hans hovedinteresse, og selv om mange af hans tegninger bærer præg af at være gjort efter fotografi, er de dog omsat i den ham egne karakter. K., der efterhånden opnåede internationalt ry, var også en ypperlig og kyndig kritiker. I Aarbog for Bogvenner har han 1917–21 behandlet årets bogproduktion, så enhver fagmand burde have haft udbytte deraf. Han må vistnok betegnes som konservativ i hele sit syn på bogkunsten, idet hans interesse mere lå i at nærme sig det bedste i det gamle end i at benytte moderne metoder på en rigtig måde. Han foragtede således sættemaskinen, fordi der i dens spor fulgte et unødigt jag som førte til jasken med arbejdets udførelse; men hans hele virke har været med til at skabe interesse for det gode håndværk. K. opgav sit trykkeri 1921 og solgte sine skrifter til J. Jørgensen & Co.

Familie

Forældre: bryggerknægt, senere brændevinsbrænder Hans Peter Rasmussen (1837–1901) og Diederikke Hahnsine Vilhelmine Kongstad (1837–75). Navneforandring 8.1.1901. Gift 21.3.1896 i Ordrup (Kat.) med Franzisca Pauline Friederike Hinné, født 11.8.1873 i Moskva, død 3.5.1938 i Hellerup, d. af cirkusdirektør Carl Magnus H. (1819–90) og Friederike Nolte (1835–94).

Ikonografi

Mal. af Michael Ancher, 1915. Selvportr. i træsnit bl.a. 1912. Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Wald. Zachrisson: Boktryckeri-kalender 1902–03, Sth. 1902 55–78. – Bogvennen VI, 1916–17 285–87 (fortegn, over K.-tryk). Volmer Nordlunde sst. 1929 91–114. H. Brøchner i Nord. boktryckarkonst XVIII, 1917 49–55. A. Dolleris: Danm.s boghandlere 1906–18., 1919 206f. Nationaltid. 4.7.1929. Anders Uhrskov i Fynske sagn, 1929 5–42. Samme: K. K., 1930. Eyvind Rafn i De grafiske fag, 1961 266–68.

Læs også om Kr. Kongstad i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Kr. Kongstad
Kr. Kongstad
Kristian Kongstad , 1867-1929, dansk tegner, gr ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Fredensborg
by i Nordsjælland; 8382 indb. (2014). Freden ...Artikel i Den Store Danske
Frederiksværk
by i Nordsjælland; 12.029 indb. (2014). Frede ...Artikel i Den Store Danske
Frans Schwartz
1850-1917, dansk maler og raderer. Frans Schwart ...Artikel i Den Store Danske
bogtrykker
hidtil almindelig betegnelse for indehaveren af et b ...Artikel i Den Store Danske
Simon Bernsteen
1850-1920, dansk bogtrykker. Han var oprindel ...Artikel i Den Store Danske
autodidakt
person, der er selvlært, dvs. som har tilegnet sig k ...Artikel i Den Store Danske
illustrator
(af lat. illustrator ), person, som tegner illustra ...Artikel i Den Store Danske
Holte
tidl. Ny Holte , stationsby på Nordbanen, K ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
FHLau
18/07/2011
HSHend
18/07/2011
  • Læst 691 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki