Dansk Biografisk Leksikon

Hans Lauridsen Amerinus

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Hans Lauridsen Amerinus,  ca. 1550-21.10.1605, latindigter. Født i Ribe, død sst. Efter faderens død blev A. for offentlige midler holdt i Ribe skole, hvorfra han kom til den dengang ansete skole i Lüneburg. Senere studerede han dels i København hvor Niels Hemmingsen gav ham tilnavnet A. og dels ved universitetet i Leipzig hvor han immatrikuleredes 1571 (jf. Kirkehist. saml. IV 519). 1574 fik han ekspektance-brev på et kanonikat ved Ribe domkirke som ærkedegnen Jens Viborg oplod ham. Han blev 1575 immatrikuleret i Wittenberg og s.å. magister, senere dr. med. Med hjælp af kansleren Niels Kaas skaffede han sig fornyet offentlig støtte til et ophold i udlandet. Da Jens Viborg under hans fravær døde i 1581 og kapitlet modsatte sig hans overtagelse af det kanonikat på hvilket han havde brev overvandt hans forlovede med støtte fra rigsmarsken Peder Gyldenstjerne vanskelighederne. 1583 kom han hjem og blev provinsialmedicus i Ribe. Han var en anset og betydelig latindigter. Han skrev flere lejlighedsdigte, men huskes især for digtsamlingen Carminum varii generis, som udkom i Wittenberg 1576.

Familie

Forældre: sognepræst ved Ribe domk., senere biskop i Vendelbo stift, mag. Laurids Nielsen (1520–57) og Marine. Gift 1. gang ca. 1583 i Ribe med Anna Hansdatter, født i Ribe, død 21.2.1586, d. af borger i Ribe Hans Torbernsen og Anna. Gift 2. gang 15.10.1587 i Ribe med Magdalene Vejle, "efter 1566, død muligvis inden 1623 (gift 2. gang med borger i Ribe Jens Andersen Lund), d. af biskop Jacob Madsen Vejle (1538–1606) og Karen Baggesdatter (ca. 1549–1615).

Bibliografi

J. Kinch: Ribe bys hist. II, 1884 257–61.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Niels Hemmingsen
latin Nicolaus Hemmingius , maj/juni 1513-23 ...Artikel i Den Store Danske
Wittenberg
by ved Elben i den tyske delstat Sachsen-Anha ...Artikel i Den Store Danske
ekspektance
(af fr. expectance , af lat. exspectantia ), udsig ...Artikel i Den Store Danske
Leipzig
største by i den tyske delstat Sachsen; 539.3 ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
SHei
17/07/2011
  • Læst 604 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki