Dansk Biografisk Leksikon

Christen Ostersen Weile

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Christen Ostersen Weile, levede 1650, juridisk forfatter. Om W.s liv vides meget lidt. Han omtaler selv at han har tjent brødrene Jørgen, Christoffer, Sivert og Frederik Urne – formodentlig som skriver. Jørgen Urne ejede hovedgården Alslevgård i Alslev sogn, Fakse herred, og det var sandsynligvis ved hans protektion at W. blev udnævnt til herredsfoged i Fakse herred, en stilling han beklædte i seks år. 1633 nævnes han som bidragyder til oprettelsen af en skole i Fakse. Senere blev han rådmand i Roskilde, og 1641 ansøgte han om og fik privilegium på trykningen og forhandlingen af et Glossarium juridico-danicum der udkom s.å. Oprindelig var det blevet til på grundlag af Blasius Ekenbergers repertorium med forfatterens personlige behov for øje; men på opfordring af forskellige interesserede lod han det trykke, og det fik en sådan udbredelse at han allerede 1650 kunne søge om privilegium til at udsende en ny forøget udgave (Glossarium juridicum danicum-norvegicum, 1652; 3. udg. 1665). Med dette værk, der indeholder forklaringer af de i den dagældende ret forekommende juridiske termini har W. sikret sig en respektabel plads inden for den ældre danske juridiske litteratur, og mange af de misforståelser han gør sig skyldig i delte han med sin samtid. Ved udarbejdelsen af bogen bistodes han desuden af professor Claus Plum der ifølge fortalen skal have haft "stor Besværing den at rette og korrigere". Ophævelsen af den ældre lovgivning ved udstedelsen af Danske lov gjorde ikke glossaret overflødigt, idet Danske lov i vidt omfang havde bevaret gamle vanskeligt forståelige retsudtryk, og endnu efter midten af 1700-tallet haves vidnesbyrd om dets anvendelse i praksis, ja, endog en forfatter som Peder Kofod Ancher erkender med taknemmelighed sin gæld til W.s værk.

Ikonografi

Stik 1652, titelkobber.

Bibliografi

Peder Kofod Ancher: En dansk lov-hist. I, 1769 220-28. H. F. Rørdam i Kirkehist. saml. 4.r.I, 1889-91 709 716 720.

Læs også om Christen Ostersen Weile i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Christen Ostersen Weile
Christen Ostersen Veile
Christen Ostersen Weile , dansk juridisk forfat ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
herredsfoged
siden 1300-t. kongens repræsentant på herredstinget. ...Artikel i Den Store Danske
protektion
(via fr. protection af lat. protectio , af prote ...Artikel i Den Store Danske
respektabel
(af fr. respectable , af respecter ), agtværdig. ...Artikel i Den Store Danske
Peder Kofod Ancher
14. eller 20.6.1710-3.7.1788, dansk teolog og ju ...Artikel i Den Store Danske
repertorium
(lat. repertorium fortegnelse, af reperire finde ...Artikel i Den Store Danske
Faxe
tidligere Fakse , by på Sydøstsjælland og admin ...Artikel i Den Store Danske
privilegium
særrettighed, som (af regeringen) er meddelt en ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
SIuul
18/07/2011
  • Læst 450 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki