Dansk Biografisk Leksikon

J.O. Bøving-Petersen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

J.O. Bøving-Petersen, Jens Orten Bøving-Petersen,  24.6.1864-24.4.1937, naturvidenskabelig forfatter. Født i Egtved ved Kolding, død i Kbh., urne på Vestre kgd. B.-P. blev student 1883 fra Ålborg og mag. scient. i zoologi 1890. I studieårene var han blandt de studenter der var stærkt optaget af darwinismen, og lærere som E. Warming, J. E. V. Boas og R. S. Bergh Fik særlig betydning for ham. Fra sin ungdom havde han tillige stærke æstetiske interesser og var her påvirket af venner som Stuckenberg, Johannes Jørgensen og Sophus Claussen. Også på talrige rejser fik hans modtagelige sind indtryk som han senere gengav i en klar og for en større læserkreds let tilgængelig form; særlig vigtige var de år han tilbragte i Brasilien som bestyrer af den biologiske afdeling af en landbrugsstation (1891-93). Efter hjemkomsten underviste han på forskellige københavnske skoler og tog 1931 sin afsked som lektor ved Skt. Jørgens gymnasium.

B.-P.s biologiske studier drejede sig især om havets dyreliv. Som nybagt kandidat foretog han undersøgelser i Vesterhavet for Zoologisk museum; han har skrevet flere mindre afhandlinger om marinbiologi og var 1906-21 konsulent for Dansk fiskeriforening og redaktør af Dansk Fiskeritidende. Hans pædagogiske virksomhed satte sig bl. a. spor i udarbejdelsen af forskellige lærebøger for gymnasiet. Naturfredningssagen fandt i B.-P. en varm forkæmper; han var medlem af hovedbestyrelsen for Danmarks naturfredningsforening fra 1921 til sin død og har skrevet adskillige artikler og indlæg, bl. a. i foreningens årsskrift og i dagblade. Størst betydning har B.-P. imidlertid haft som en mesterlig bearbejder af naturvidenskabelig litteratur og som forfatter, hvor han forenede en videnskabsmands kyndighed med en æstetikers sprogkunst. Af større værker har han 1899-1903 udgivet Vor Klodes Dyr I-III (sammen med Waldemar Dreyer), A.E. Brehms'Dyrenes Liv I-III i "Frem", 1907 og Universels Undere, 1913-15. Desuden har han forfattet en række større eller mindre bøger som Skabelse og Udvikling, 1897, Havels Erobring. 1910, Vor Klodes Saga, 1912, Dybhavsforskning, 1923 og Svundne Fortidsverdener og deres Fabeldyr, 1927. Disse let tilgængelige bøger vandt meget stor udbredelse i en tid hvor udbudet af lødig, populærvidenskabelig litteratur var stærkt begrænset. B.-P.s æstetiske naturbeskrivelse nåede et højdepunkt i den smukke, poetiske bog Aarel i Danmark, 1918 og i en del naturhistoriske eventyr i "Børnenes Juleroser".

Familie

Forældre: sognepræst i Dedsbøl, Sønderjylland, senere i Torslev og Lendum Philip Petersen (1811-76) og Johanne Bothilde Bøving (1830-1913). Gift 7.11.1906 i Kbh. (b.v.) med Henriette (Henny) Axelline Schytt, født 7.11.1876 i Kbh. (Holmens), død 27.10.1957 på Frbg., d. af restauratør Sophus S. (1837-94) og Christine Dige (ca. 1842-86).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Chr. Ottesen: Biografier og portrætter af studenterne fra 1883, 1908. P. W. i Politiken 25.4.1937. H. Madsen i Gymnasieskolen XX, 1937 155 f.

Læs også om J.O. Bøving-Petersen i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om J.O. Bøving-Petersen
J.O. Bøving-Petersen
Jens Orten Bøving-Petersen , 1864-1937, dansk n ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
marinbiologi
(1. led marin- 'vedr. havet', af lat. marinus ...Artikel i Den Store Danske
Egtved
by i Midtjylland 16 km nordvest for Kolding; 228 ...Artikel i Den Store Danske
Sophus Claussen
Sophus Niels Christen Claussen , 12.9.1865-1 ...Artikel i Den Store Danske
Johannes Jørgensen
6.11.1866-29.5.1956, dansk forfatter. Johanne ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
Wolff
17/07/2011
HaJrg
17/07/2011
  • Læst 606 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki