Dansk Biografisk Leksikon

Knud Bokkenheuser

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Knud Bokkenheuser, 5.7.1869-15.5.1936, forfatter, lærer. Knud Bokkenheuser blev student 1887 fra Efterslægtselskabets skole, cand.phil. 1888 og var 1889–1909 lærer ved sin gamle skole samt allerede fra rusåret ved Bokkenheusers kursus (fra 1905 til dets ophør 1922 medbestyrer). I forbindelse med Knud Bokkenheusers mangeårige undervisning i dansk og historie står hans bidrag (Holberg og H.P. Holst, Drachmann og Pontoppidan m.fl.) til Dansklærerforeningens kommenterede udgaver af udvalgte værker inden for klassisk skønlitteratur og den sammen med Andr. Buntzen udgivne Schønbergs Haandbog, 1907.

Hans hovedemne som forfatter er imidlertid de borgerlige og kulturelle forhold i København i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-årene. Allerede med sin første bog Drejers Klub. Kulturhistoriske Interiører fra Rahbeks København, 1903, kom han ind på den udførlige skildring af periodens dagligliv såvel indad- som udadtil der fortsattes i Saa By som Borger, 1905, og i 2. del heraf Kongelig Majestæts Acteurs, 1908, sammen med Det kgl. Theaters sidste Blaataarnsfange, 1911, og Der var engang – Tante Charlottes Theaterminder, 1916, vidnesbyrd om Knud Bokkenheusers teaterhistoriske særinteresse medens den topografi- og personalhistoriske linje bl.a. fortsattes i Den gamle Herre fortæller, 1916, med de to fortsættelser og navnlig i Det gamle København I-II, 1919, en samlet udgave af tidligere særskildringer af de forskellige bykvarterer. Hertil sluttede sig en række lokaltopografiske småskildringer (Cort Adelers Vingaard, Constantia m.m.) og enkelte jubilæumsskrifter. Knud Bokkenheuser minder i hele dette forfatterskab ved sin stils hyggelige stemning meget om sin forgænger i genren Jacob Davidsen men ved mere og fortæller bedre.

Knud Bokkenheuser der fra sit rusår længe var en ivrig deltager i livet inden for Studenterforeningen på Gammelholm (mangfoldige viser og flere utrykte nytårskomedier), har i Studenter vi kaldes –, 1920, givet en række muntre minder fra sin egen studentertid og endvidere skrevet to bind erindringer Da man var ung –, Mindernes Bog, samt – Og Aarene svandt. Endelig har Knud Bokkenheuser været mangeårig medarbejder ved forskellige dag- og ugeblade, 1909–18 således ved København.

Familie

Knud Bokkenheuser blev født i København (Holmens), død i Liseleje, Fredensborg amt, urne på Vestre kirkegård, København. Forældre: viceinspektør, senere skolebestyrer, tit. professor F. Bokkenheuser (1837–1914) og Marie A.J.E.T. Langeland (1842–92). Gift 27.5.1898 i København (Jac.) med Johanne Marie Gjellerup, født 21.4.1875 i København (Frue), død 7.3.1950 i København, datter af arkitekt Albert Rudolph Gjellerup (1845–1935) og Marie Susanne Elisabeth Høffding (1848–1933).

Ikonografi

Tegning og maleri af E. Henningsen, 1882; afbildet på sammes maleri af en rusfest, 1909 (Studenterforeningen). Maleri af Carl L. Nielsen, 1930. Foto.

Bibliografi

Knud Bokkenheuser: Da man var ung . Mindernes bog, 1926. Samme: – Og årene svandt, 1933. Samme i Studium nr. 18, 1932 3. – Studenterne fra 1887, 1912. Masken 16.4.1911. Pressens magasin, februar 1917. V. Sorgenfrey Hansen i Journalisten nr. II, 1936 3. J. Hatting: Efterslægtsselskabet og dets skole II, 1938.

Papirer i Rigsark.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Gammelholm
bydel i København, opført på det tidligere orlog ...Artikel i Den Store Danske
Pontoppidan
dansk præste- og embedsmandsslægt, hvis navn er ...Artikel i Den Store Danske
Liseleje
badested og ferieby på Nordsjællands kyst; 25 ...Artikel i Den Store Danske
Studenterforeningen
stiftet i 1820 for studerende ved Københavns U ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
CDumr
17/07/2011
  • Læst 672 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki