Dansk Biografisk Leksikon

Margrethe Lasson

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Margrethe Lasson, Anna Margrethe Lassen,  6.3.1659-2.4.1738, forfatter. Født i Kbh. (Holmens), død i Odense (Frue k.). L. drev en tid provstegården i Odense Vor Frue sogn og levede siden i små kår i Odense. Der tillægges hende forfatterskabet til et æredigt i Dorthe Engelbretsdatters "Taareoffer" (1685) og et hyldestdigt til Frederik IV. Med stor sandsynlighed regnes hun for forfatter til den danske litteraturs første originale prosaroman. Både bogens titel og de forklædte danske – især fynske -stednavne angiver, at her foreligger en nøgleroman. De forklædte hentydninger til begivenheder inden for det danske kongehus og adelskab giver den oplysning om L., at hun har haft lejlighed til at lære samtidens fornemste kredse at kende – om ikke direkte, så i hvert fald gennem særdeles gode kilder. Hendes roman udkom anonymt 1723, men forelå i håndskrift i hvert fald 1715. Romanens fuldstændige titel er Den fordum i Ronne Bogstavs Kaabe nu i Danske Tunge-Maals Klæde iførte liden Roman kaldet Den beklædte Sandhed, fremviist alle Liebhavere til Fornøyelse af en det danske Sprogs inderlige Elskerinde Aminda. Det er en såkaldt barokroman som i et opstyltet og pompøst sprog fortæller en yderst indviklet historie om riddere og skønne damer. Denne udspilles i oldtiden, men er tydeligvis blot en svært gennemskuelig fortolkning af samtidigt skandalestof; muligvis skjuler den historien om ægteskabet der 1683 blev indgået mellem Christian Vs bror, prins Jørgen, og den engelske prinsesse Anne. Genren var op igennem 1600-tallet overordentlig populær, og det er tydeligt at L. har haft et godt kendskab til dens forskellige afskygninger. Hendes lille bog indeholder elementer både fra den egentlige højbarokke, galant-heroiske roman, fra den førbarokke hyrderoman og fra den senbarokke simili-historiske roman. Over hendes orientering inden for genren er der al mulig grund til at forundres. Derimod efterlader hendes evne til at udnytte sin megen læsning til et originalt kunstprodukt ingen beundring. Den hele europæiske genre er sært forvreden og kunstnerisk meget lavtstående, og L.s roman hører afgjort til blandt dens sletteste produkter. Dens handlingsgang er forvirret indtil det forvrøvlede, den springer i tid og sted og taber både personer og disses egenskaber. Den er den første danske roman, men sikkert den ringeste med hensyn til kunstnerisk kvalitet. Som en slags prøvekollektion i barokromanvariationer og som den første i en uoverskuelig række danske romaner vil "Den beklædte Sandhed" altid bevare sin forfatters navn i den danske litteraturs historie. Et kuriøst navn på en kuriøs bog som udelukkende har kuriøs interesse.

Familie

Forældre: landsdommer Jens Lassen (ca. 1625–1706) og Margrethe Christensdatter Lund (død ca. 1690). Ugift.

Bibliografi

F. C. Schönau: Saml. af da. lærde fruentimer II, 1753 934–77. Fr. Bajer i Danske saml. 2.r.V, 1876–77 365f. Fra Fyens fortid IV, 1924 77–80. Ejnar Thomsen: Barokken i da. digtn., 1935 (fot. optr. 1971) 114–16. Hakon Stangerup: Romanen i Danm. i det 18. årh., 1936.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
sandsynlighed
det fundamentale begreb i sandsynlighedsregning. ...Artikel i Den Store Danske
håndskrift
dels den skrivendes individuelle skrivestil (han ...Artikel i Den Store Danske
nøgleroman
roman, hvis indhold i vigtige henseender sigter ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
SRoss
18/07/2011
hast
18/07/2011
  • Læst 491 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki